ילד בוכה
ח"כ אביגדור ליברמן
דורון והלפרין
מארי ויזל
ברית מילה