ההודעה המזוייפת שהופצה ב-1 באפריל
צהרונים
מלון קורונה
משפחת שיפרמן מפתח תקוה
חדר המצב של השלטון המקומי