ההודעה המזוייפת שהופצה ב-1 באפריל
שער ידיעות פתח תקוה
מלון קורונה
חדר במחלקה הייעודית
חדר המצב של השלטון המקומי