אגף החינוך העל יסודי בניהולה של ד"ר ירדנה חדד החל לפני כשנה בהליך לתכנון אסטרטגי, יסודי ומעמיק הבוחן את המערך העירוני בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, תוך מיפוי הצרכים ובחינת תכניות עתידיות, שיתנו מענה מותאם לגידול הדמוגרפי ויאפשרו צמיחה למען תלמידי העיר.
1 צפייה בגלריה
חטיבת ביניים ברנר פתח תקוה
חטיבת ביניים ברנר פתח תקוה
חטיבת ביניים ברנר פתח תקוה
(צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)
ההליך כלל עבודת מיפוי מעמיקה, המלווה בהתבוננות וחשיבה, בפורום מקצועי רחב, רב משתתפים, במטרה להתאים את מערכת החינוך בפתח תקוה לגידול הדמוגרפי בעיקר לטווח של חמש השנים הקרובות. ד"ר איציק כהן מנכ"ל חברת משאבי ידע נבחר ללוות את התהליך של בחינת התחזיות הדמוגרפיות המלמדות על גידול במספר התושבים בעיר בשנים הבאות, וניכר כי נדרשת היערכות עירונית מחודשת, באמצעות תכנית אסטרטגית שתייצר תנופת צמיחה משמעותית ע"פ הנתונים המצויים בידי הרשות, משרד החינוך ומקורות נוספים, בהתאם לעקרונות היסוד ולערכים המשותפים שגובשו במהלך תהליך האבחון.
קראו גם:
בחינוך הממלכתי, התכנית מתייחסת ליישום תפיסת השש שנתי המדגישה את החשיבות ביצירת רצף מיטבי במעבר בין בתי הספר. במיפוי שנערך עלה הצורך בבניית מוסדות חינוך חדשים ומאידך, מיזוג בתי ספר עקב השינויים הדמוגרפיים בעיר. כמו כן, עלה הצורך לעדכן ולהרחיב את מערך המענים החינוכיים הנדרשים לכל תלמיד ותלמידה, תושבי העיר, ונעשה בירור מעמיק של המגמות הקיימות בחינוך המדעי- טכנולוגי ואף נבחנה מידת הרלוונטיות שלהן במסגרות ייחודיות על אזוריות במערכת החינוך העל יסודי בתחומים מגוונים ונוספים.
הבחינה נעשתה לאחר מיפוי פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי הכולל איסוף וניתוח הנתונים לאורם של העקרונות המנחים: עקרון הרצפים, חיזוק המבנה השש שנתי ויצירת אקוסיסטם של למידה (חיבורים ושותפויות, הרחבת המענים לתלמידים, פיתוח החדשנות הפדגוגית והמצוינות במרחבי החינוך), תוך התייחסות להיבט הפיזי והפדגוגי. וועדת ההיגוי המקצועית שעסקה בנושא המליצה על הרחבת שיתופי הפעולה עם מרכזי הרפואה, מוסדות האקדמיה וההייטק באופן משמעותי ורלוונטי לטובת מוכנות ועיצוב דמות הבוגר שלנו בעיר. בנוסף, עלה צורך בהרחבת תכניות למצוינות ומיצוי אישי במגוון תחומים, תוך בחינת החלופות על פי הקריטריונים של תמהיל חינוכי ואפיון ומיטוב הצוותים החינוכיים, בשיתוף משרד החינוך.
הכיוונים העיקריים שנבחנו מתייחסים ליישום החל מספטמבר 2021 עם פתיחתו של שש שנתי משה ארנס ומיזוג של חטיבה עצמאית בשכונה בנוסף להחלטה על סגירת חטיבת רמת ורבר. בימים אלה תתקבל ההחלטה לגבי ההזנה של חטיבות הביניים ע"י בתי הספר היסודיים בעיר. למעשה פתיחת שש שנתי ארנס הצריכה בחינה עירונית מחודשת של מערך ההזנה לכלל חטיבות הביניים בעיר ובפרט לחטיבות העצמאיות והצמודות לתיכונים בשכונה.
תהליך התכנון האסטרטגי כלל בין השאר את שיתוף הציבור, הקמת פורומים וצוותי עבודה, זיהוי שותפים פוטנציאלים לתהליך התכנון והיישום, גיבוש חלופות והמלצות, מטרות ויעדים ובניית דרכי פעולה בשיתוף בעלי העניין, מפקחות משרד החינוך, מנהל החינוך ונציגות הורים. אין ספק כי מדובר במהלך משמעותי נרחב של ניהול ויישום שינוי רב ממדי, לקראת יישום במסגרת ההיערכות לרישום לשנה"ל תשפ"ב. (כולל מגמות ספורט, כיתות חינוך מיוחד, מגמות על אזוריות, מסלולי מצוינות במגוון תחומים ועוד...). הרחבת המענים הקיימים ותפיסה המשלבת הכלה, שוויון הזדמנויות, מצוינות וניהול של מנעד חינוכי רחב ומגוון.
ראש העיר רמי גרינברג הדגיש כי מהלך מעמיק ומקצועי מעין זה לא נעשה מזה שנים, כשברור כי הליך כזה נדרש ומחויב לאור המציאות וההתפתחות המשמעותית של נתוני העיר שלנו. "לא ניתן היה להמשיך באופן מסורתי את ההזנה של חטיבות הביניים ונדרשנו לבחון מחדש את ההתפתחות של העיר כי היה זה צורך הכרחי, תוך יצירת רצף מיטבי במעבר מהיסודיים לחט"ב ולתיכונים לטובת התלמידים. סביר להניח כי השינויים ידרשו הסתגלות אבל עם הזמן המערכת תיבחן את התוצאות ואני מאמין כי השינוי יהיה רק לטובה עבור כלל התלמידים בכל שכבות הגיל, ובכל בתי הספר בעיר".
רון כץ מ"מ רה"ע וראש מינהל החינוך "כדי להצעיד את החינוך לרמות גבוהות יותר ממה שהוא היום, נדרשנו להתכנס לעבודת מטה רצינית של בחינה מעמיקה ומיפוי יסודי הכולל, חשיבה ובדיקת מגמות הצמיחה בעיר בשנים הקרובות. התכנית שתוצג תכלול שינויים בשיבוצים ובהזנות של בתי הספר היסודיים בחט"ב, אבל בעיקר תאפשר רצף חינוכי נכון יותר ומתן מענה נרחב ומשמעותי לכלל התלמידים והתלמידות. אני מודה לכל אחד ואחת מאנשי הצוות המקצועי שלקחו חלק בתהליך חשוב זה".
בחינוך הממלכתי דתי, נערך אפיון מעמיק ומבוסס נתונים על מוסדות החינוך בהתאם לגידול אוכלוסיית התלמידים בחמ"ד ונמצא כי השנה קיים גידול של למעלה מ- 100 תלמידים, ביחס לשנה שעברה, בזכות מדיניות ראש העיר להרחבת המענים עבור התמהיל החינוכי של התלמידים במוסדות החמ"ד בעיר ובכך נמנעה יציאתם אל מחוצה לה. לצורך כך, העירייה השקיעה בהרחבת המענים הקיימים ותפיסה המשלבת הכלה, שוויון הזדמנויות, מצוינות וניהול של מנעד חינוכי רחב ומגוון, שהצריכו הכשרה ותוספת כיתות במוסדות החינוך בעיר כדי לאפשר פתיחה של 4 כיתות בישיבת אמית כפר גנים, 3 כיתות בישיבת צביה, 2 כיתות בתיכון בר אילן פ"ת ו- 3 כיתות באמית אלירז. ברור כי מסתמנת מגמת עלייה ובשנים הקרובות אנו צפויים לגידול משמעותי. לאור הביקוש הגדל, העיר נערכת להרחבת המענים בהיבט הפיזי והפדגוגי, כמו גם הקצאת מבנה חדש וחדשני עבור תיכון בר אילן בעיר שיאפשר הצמחה לאלה המבקשים מסגרת ייחודית לתיכון מצטיינים מדעי- טכנולוגי, בדגש על ההיבט הלימודי, החברתי- ערכי והתורני, ולראשונה השנה, אף ניערך לפתיחת כיתת מחוננים לבנים בחמ"ד.
מטרת התכנית בעיקרה היא העלאת הרף בחוויית התושב בעיר (מנקודת מבטו) ומענה לצרכיו. בהידוק הקשר בין המעטפת העירונית לקהילות ככלל ולתושב כפרט, כשהחינוך מהווה ציר מרכזי ועמוד תווך בקהילות האלה.