שמונה בעלי זכויות קרקע בפתח תקוה שהיו חלק מקבוצת רכישה, הגישו לאחרונה תביעה בסך 4.2 מיליון שקלים נגד חברה לניהול פרויקטי נדל"ן ובעליה וכן כנגד עורך דין שהיה מעורב בעסקה בטענה כי נפלו קורבנות לתרמית ומצגי שווא.
2 צפייה בגלריה
(אתר בנייה, ארכיון (צילום: הרצל יוסף))
קראו גם:
בתביעה שהוגשה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז, נטען על ידי התובעים באמצעות עורכי דינם רז מנגל ויואב רז ממשרד איתן ארז, כי זכויותיהם של שמונת בעלי הזכויות המגיעים מחמש משפחות, דוללו בניגוד להסכם, כשבעל החברה ששימש כיזם קבוצת הרכישה אף ניכס לעצמו זכויות בקרקע מבלי לשלם עליהן. על פי כתב התביעה לאחר מכן הוא מכר את הזכויות לגורם אחר.
עוד נטען בכתב התביעה כי החברה ובעליה הגישו בקשה להיתר לצורך בניית 9 דירות בפרויקט אך הם נכשלו. "מכרו לתובעים חלום כוזב וככל הידוע לתובעים, מעולם לא היה ניתן לבנות 9 יחידות פרויקט", ציינו עורכי הדין מנגל ורז, שלדבריהם התעקשותם של החברה ובעליה לפעול כך גרמה להכשלת הפרויקט ולנזקיהם של התובעים.
"כל זה כמובן בחסותו של עו"ד, אשר היה אמור לבצע את כל הבדיקות המתאימות ולהזהיר את התובעים כי לא ניתן לקבל היתר במתכונת שבה תכננו והובילו את הפרויקט".
התובעים טוענים כי עורך הדין שמעורב בעסקה היה אמור לשמש כנאמן לקבוצה, אולם היא קרסה והותירה אותם ללא דירות וללא הכסף ששילמו. עוד נטען כנגד עורך הדין כי "היה אמור להיות אמון על שמירת האינטרסים של התובעים אך חטא לתפקידו ופעל בניגוד עניינים מובהק, הסתיר מהתובעים מידע קריטי, הפר את חובותיו כעורך דין, הפר את חובת הנאמנות", כך שלמעשה היה בצד של החברה ובעליה.
2 צפייה בגלריה
עו"ד רז מנגל
עו"ד רז מנגל
עו"ד רז מנגל
(צילום: סטודיו 11)
התובעים מבקשים מבית המשפט לחייב את הנתבעים לשלם לשם דמי שכירות של 4,200 שקל בחודש למשך 57 חודשים (כ-240,000 שקל) בגין דמי השכירות אשר נגבו מהם מאז מועד רכישת הקרקע ב-2016 ועד ליום 31.12.20 .בנוסף, הם מבקשים לחייב את החברה ובעליה בסכום של 467 אלף שקלים שגבו מהם בגין ארגון קבוצת הרכישה אשר כשלה. לגבי עורך הדין המעורב בעסקה, מבקשים התובעים לחייב אותו בפיצוי כספי נוסף כיוון שפעל בניגוד עניינים. יחד עם הוצאות נוספות עומדת תביעתם על סך של 4.2 מיליון שקלים.
ממשרד עורכי הדין בן-צור ושות' אשר מייצג את בעלי חברת הנדל"ן ובעליה, נמסר כי "מדובר בתביעה משוללת יסוד, שקרית ומקוממת, העומדת בסתירה מוחלטת להסכמים ומסמכים בכתב שנערכו בין הצדדים, לרבות תכניות הגשה בקשה לצורך קבלת היתר בניה – שאושרה על ידי הרשות המקומית. לא בכדי, התובעים נמנעו מלצרף לכתב התביעה את כל המסמכים הרלוונטיים, ותחת זאת הסתפקו אלו בהשמצות ואמירות מכפישות, שבינן ובין העובדות, אין דבר וחצי דבר.
"כך, לדוגמא, אין כל יסוד לטענה כי לא ניתן לבנות דירות על הקרקע שנרכשה ונרשמה על שם כל אחד מהתובעים. באופן דומה, אין יסוד לטענה כי המדובר בקבוצת רכישה "שקרסה", זאת במיוחד שעה שהתובעים עצמם הם אלו שביקשו לפרק את השיתוף במקרקעין ולמעשה הם אלו שזנחו וויתרו על האפשרות לבנות על המקרקעין. באופן דומה, אין יסוד לטענה שהתובעים נותרו 'ללא דירות וללא כסף', שעה שלתובעים זכויות במקרקעין בעלות שווי ניכר.
"מרשינו סמוכים ובטוחים, כי תביעה זו, שאין בה הוגנות ואין בה הגינות, תידחה כולה עם בירור העובדות כהווייתן".
עורך הדין הנתבע מסר בתגובה כי "מדובר בתביעה שקרית וכוזבת המשוללת כל יסוד. התובעים רכשו קרקע, אשר במהלך השנים קודמה ואף ניתנה החלטת וועדה המאשרת את בניית יחידות הדיור עבור כל אחד מן התובעים. יתרה מזו, המשרד פעל להשלמת רישום זכויות התובעים כבעלי המקרקעין (חכירה מהוונת) בסמוך לאחר רכישת הקרקע ובהתאם לזכויות שנרכשו על ידי כל אחת ואחד מהתובעים באופן שהתובעים רשומים היום כבעלי הזכויות במקרקעין.
"סמוך למועד הוצאת היתר הבניה החליטו התובעים מטעמים שאינם ברורים להגיש בקשה לפירוק שיתוף, חלף בניה משותפת על הקרקע בבעלותם. ויובהר, התובעים רשאים, בכל עת, לממש את זכותם ולבנות על הקרקע את דירותיהם.
"כן יצויין כי המשרד פעל כנאמן עבור התשלומים שנדרשו לרכישת הקרקע בלבד והעביר לתובעים את כל האסמכתאות לניהול הכספים אשר שימשו לרכישת הקרקע וזאת בהתאם להוראות הסכם השיתוף. בימים אלו בוחן משרדנו נקיטת הליכים משפטיים כנגד תביעת הסרק, במסגרתה תביעה לתשלום שכר הטרחה, אשר טרם שולם למשרד, בהתאם להסכם שכר הטרחה עליו חתומים התובעים".