בית המשפט המחוזי בלוד דחה לאחרונה ערעור שהגיש מנכ"ל העירייה יניב בניטה, על החלטת פקיד שומה פתח תקוה לחייב אותו בסכום כסף (חסוי) בעקבות אופן ניהול ספריו בין השנים 2011-2014. כמו כן, חייב בית המשפט את בניטה בתשלום 25 אלף שקל עבור הוצאות פקיד השומה.
1 צפייה בגלריה
בניין עיריית פתח תקוה
בניין עיריית פתח תקוה
בניין עיריית פתח תקוה
(צילום: ריאן פרויס)
פקיד השומה טען כי בניטה, רואה חשבון במקצועו ובעליה של החברה י. שילת שירותי ניהול בע"מ, לא סיפק הסבר לגיטימי לכספים רבים שהופקדו בחשבונו במזומן, כשבנוסף העברות מלקוחות החברה לא נרשמו בספרים.
קראו גם >>
פקיד השומה קבע כי בניטה לא כלל הכנסות מהותיות בדוחות העסק ולא רשם הכנסות מהותיות בדוחות החברה. לכן, החליט פקיד השומה לפסול את הספרים של אותן שנים ולהטיל קנסות על בניטה והחברה.
כאמור, ערעור שהגישו בניטה והחברה נדחה לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בלוד. על אף טענות המערערים שההפקדות בחשבון הבנק מקורן בכספים שקיבל בניטה מצ'יינג'ים שונים כנגד המחאות אישיות שניכה אצלם, פסק השופט שמואל בורנשטיין כי לגבי רוב הסכומים לא הצליחו בניטה והחברה שבבעלותו להוכיח שמקורם בהכנסות שלא חייבות במס.
"נוכח נטל ההוכחה הרובץ על כתפי המערערים, בצדק ייחס המשיב (פקיד השומה) הכנסות נוספות למערערים ואף פסל את הספרים", ציין השופט שאף חייב את בניטה בהוצאות של 25 אלף שקלים.
במהלך הדיון העלה השופט בורנשטיין תהיות לגבי הסבריו של בניטה וציין כי מצד אחד "טענתם המרכזית של המערערים היא שמקור הכספים שהופקדו קשור להמחאות שנפרטו אצל נותני שירותי המטבע, אך באותה נשימה אף הוסבר כי הכספים שקיבל המערער (בניטה) מנותני שירותי המטבע הוצאו על ידו לטובת תשלום לספקים ועובדים שעמלו באותן שנים על בניית ביתו".
כשנשאל בניטה על ידי עורכת הדין יעל הרשמן, באה כוחו של פקיד השומה בכמה מסתכמים הסכומים במזומן על מנת לממן את עלויות הבניה ענה "2.5 מיליון בערך, 2.4 מיליון, 2.3 מיליון, 2 ומשהו מיליון שקל".
בא כוחו של יניב בניטה מסר "מדובר במחלוקת אזרחית בלבד בין רו"ח בניטה לבין פקיד שומה פ"ת. המחלוקת מתייחסת לתקופה 2011-2014 כאשר חלק מטענות רו"ח בניטה התקבלו ובחלקן נדחו. רו"ח בניטה ערער על מרכיב פס"ד שבו נדחו טענותיו לבית המשפט העליון, טרם נקבע מועד לדיון בערעור".
מדוברות העירייה נמסר "רו"ח יניב בניטה משמש כמנכ"ל העירייה החל משנת 2019. במסגרת תפקידו בעירייה, יניב מביא למערכת העירונית את כישוריו הניהוליים וניסיונו המקצועי לטובת יעול המערכת העירונית וקידום הפרויקטים העירוניים השונים. בתוך כך, הפס"ד המדובר אינו קשור לפעילות העירייה והוא רלוונטי לשנים 2011-2014, כאשר שימש מנכ"ל פירמת רואי חשבון".
לכל העדכונים - חדשות פתח תקוה