זה כבר לא דמיון, זאת מציאות. מתחת לדגל מסתתרים בעלי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוניזה כבר לא דמיון, זאת מציאות. מתחת לדגל מסתתרים בעלי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני
זה כבר לא דמיון, זאת מציאות. מתחת לדגל מסתתרים בעלי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני
(זה כבר לא דמיון, זאת מציאות. מתחת לדגל מסתתרים בעלי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני)
ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (רביעי) כי הועדה להעברת זכויות ניהול בכדורגל הישראלי מאשרת את בקשתה של עמותת "הכחולה" לרכוש את הבעלות על מועדון הכדורגל הפועל פתח-תקוה. ההודעה התקבלה בשביעות רצון רבה בקרב האוהדים הנרגשים.
במסמך שהוציאה הועדה בצהריים, היא מפרטת את החלטה ומביעה אהדה ותמיכה ברעיון כמותת "הכחולה".
הועדה מסייגת את דבריה ומבהירה כי אישור הוועדה ייכנס לתוקפו רק אחרי שרשם העמותות יאשר את שינוי מטרות העמותה ברישומיה. אחרי שביום שני האחרון אישרה אסיפת העמותה את שינוי השם, נראה כי מדובר בהליך טכני בלבד והאישור הסופי צפוי להינתן בתקופת זמן של בין שבוע לשלושה שבועות.
כזכור, ביום ראשון שעבר (3/2) נועדו נציגי העמותה עם חברי הוועדה ואלה ביקשו כי העמותה תעביר מסמכים נוספים ותגיע לפגישה נוספת בה ישתתפו מפרק המועדון, עו"ד יצחק יונגר ואחד התורמים של העמותה, שפרטיו נמסרו לועדה, אך זהותו נותרה חסויה. בנוסף, נדרש שינוי סעיף מטרות העמותה אצל רשם העמותות.
ביום ראשון נועדו הצדדים פעם נוספת. "בפגישה השנייה קיבלה הועדה את מסמכי ההשלמה ובכלל זה: דו"ח מאושר על ידי הועד המנהל של העמותה, המפרט את מספרי חברי העמותה וכן השינוי במספר החברים מאז הקמתה ועד למועד זה", נכתב בהודעת הועדה, "הבהרה כי ידוע למבקש שהיא נושאת בכל התחייבויות הקבוצה הנוכחית וכן התחייבויות בינלאומיות (ככל שישנם); דו"חות כספיים של העמותה מאז הקמתה.
לעניין שינוי מטרות העמותה נכתב: "עניין זה טרם הושלם, הואיל ולטענת המבקשת תקנון העמותה אינו מאפשר זאת בלוח הזמנים הנ"ל. לפיכך, הוצגה בפני הועדה הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין (האסיפה שכבר התקיימה – א.ק.)...עתה נותר לה לפנות בבקשה מתאימה לרשם העמותות ולקבל את אישורו".
הוועדה התייחסה גם לעובדה שמדובר בעמותת אוהדים, על היתרונות והסיכונים שבכך. "עניין זה, הגם שהוא ראוי ומבורך בעולם הכדורגל, כרוך באופן טבעי בסיכון שמא רגש האהדה יעלה גם על ההיגיון הכלכלי", נכתב, "לפיכך, בטרם נתנו החלטתנו, היה חשוב לנו לפגוש ולשמוע את המפרק והתורם ורק לאחר ששמענו את שניהם ונבדקו ההיבטים הכלכליים (כאמור, הוצגו בפנינו דו"חות כספיים של המבקשת), הגענו לכלל מסקנה כי המבקשת עומדת בתנאי התקנון ועל אין מניעה לאשר בקשתה.
"זאת ועוד, במניין השיקולים, אף נלקחה בחשבון שאלת האלטרנטיבה, היינו החלטנו אינה מתקבל בחלל ריק ועלינו לשאול עצמנו מה יקרה אם לא נאשר את העברות הזכויות למבקשת. במקרה ספציפי זה, האלטרנטיבה היא המשך הפעלת הקבוצה על ידי המפרק, שיכול, כך להניח, להפעיל את הקבוצה בתקציב מינימום ואם לא יעמוד בכך יכול, לפי הדין, להביא לחיסול הקבוצה על כל המשתמע מכך. יובהר, כי גם אם היכולות הכספיות העתידיות אינן ברורות לגמרי (ויוזכר בעניין זה, שלפי האישורים שהוצגו בפנינו המבקשת עומדת בתנאי הסף הכלכליים שבתקנון), הרי שהן טובות יותר מאלה של המפרק ועתיד הקבוצה בטוח יותר בחלופה זו". עוד מציינים חברי הועדה כי העמותה הייתה היחידה שביקשה לרכוש את הקבוצה מפירוק, מה שיכול להעיד על הסיכון שבהשארתה אצל המפרק.
"לאחר שעיינו במסמכים שהוצגו בפנינו ולאחר ששמענו את המבקשת וכן את המפרק והתורם ובהתאם לסמכותנו שלפי תקנון העברת זכויות ניהול בקבוצות כדורגל, החלטנו לאשר את העברת זכויות הניהול בקבוצה מהחברה בפירוק למבקשת.
בסיום, כאמור, מסייגת הועדה את דבריה ומשהה את האישור עד שרשם העמותות יאשר את שינוי מטרות העמותה. עד אז – יישארו זכויות הניהול בידי המפרק. "למען הסר ספק, במעמד הישיבה השנייה אף נתנו דעתנו כי לטעמנו אין בסיוע כלכלי מצד המבקשת לטובת המפרק כדי להוות עבירה על הוראת הסעיף כאמור. הודעה מאחלת למבקשת ולקבוצה הצלחה".
ביום שישי (15:00) תארח הקבוצה את הפועל ראשל"צ, אם כי סביר להניח שאישור רשם העמותות לא יינתן עד אז והמשחק הראשון שיתקיים באופן רשמי תחת בעלות העמותה יכול להיות כבר במחזור הבא, יום שני (25/2) משחק בית שני ברציפות מול יריבתה של הפועל לתחתית, מכבי אחי נצרת.