לחמן משוכנע - רק הם ישאירו את הקבוצה בליגה. אוהדי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרונילחמן משוכנע - רק הם ישאירו את הקבוצה בליגה. אוהדי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני
לחמן משוכנע - רק הם ישאירו את הקבוצה בליגה. אוהדי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני
(לחמן משוכנע - רק הם ישאירו את הקבוצה בליגה. אוהדי הפועל פ"ת. צילום: אורן אהרוני)
השלמת מהלך העברתה של הפועל פתח-תקוה לידי עמותת "הכחולה" עדיין לא הושלם.
היום אחר הצהריים הגיעו נציגי העמותה לועדת להעברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל, במטרה לאשר את ההליך ולהשלימו סופית, יומיים לפני נעילת חלון ההעברות.
הישיבה ננעלה אחרי שעתיים ובסופה הוציאה ההתאחדות לכדורגל את ההודעה הבאה, לפיה על העמותה להשלים מסמכים נוספים בטרם יאושר ההליך:
"הוועדה להעברת זכויות התכנסה היום לדיון בבקשת הפועל פתח תקווה. חברי הוועדה הבהירו לנציגי העמותה המבקשת לרכוש את הזכויות במועדון, כי עליהם להעביר מספר השלמות הקשורות למסמכי העברת הזכויות וכן להגיע לישיבה הבאה ביחד עם המפרק ונציגים נוספים לצורך קבלת הבהרות נוספות לרבות דוחות כספיים של העמותה".
עדיין לא ברור מתי תתקיים פגישה נוספת בנושא.