זמני כניסת ויציאת שבת

זמני כניסת ויציאת שבת בירושלים: השבת של ה-25 במאי בירושלים, י"ז באייר התשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 19:15 ותצא למחרת בשעה 20:20. השבוע אנו קוראים את פרשת: בהר.

"והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך… ולבהמתך ולחיה אשר בארצך" (פרק כ"ה, פסוקים ו-ז)


פרשת בהר מלמדת אותנו דבר חשוב מאוד. אתה רעב? את רוצה לאכול? יש לכם בעלי חיים בבית? עצרו! קודם כל הם! קודם כל תנו לכלב שלכם לאכול, לחתול שלכם לאכול, לבעלי החיים שלכם לאכול. רק אחר כך אתם. רק אחריהם תאכלו ותשבעו ותהנו. למה זה כך? למה צריך קודם לתת להם לאכול ורק אחר כך אנחנו, גם אם אנחנו מאוד רעבים?

הסברה הרווחת היא שהתורה חסה על בעלי החיים. ראו מה כותב הרב ראובן שמעון אדרי בספר 'נפלאות מתורתך':"מצאתי בספר משכנות ישראל, הטעם שצריך להקדים שהבהמה תאכל קודם לאדם הוא משום שאין אנחנו זכאים שירד המטר בזכותנו. הקב"ה מוריד מטר בזכות הבהמה ולכן יש לה דין קדימה".
במילים אחרות אנחנו רוצים גשם? אנחנו צריכים לדאוג לבעלי החיים כי בזכותם הקב"ה מוריד לנו גשם. לא בזכותנו. במסכת גיטין מסופר על רב הונא ורב חסדא שנפגשו עם גניבא - שהיה אמורא בבבל, והציעו לו לאכול והוא סירב. מדוע? מכיוון ש"אמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיטעום כלום עד שיאכיל בהמתו".
כמה חשוב העניין הזה. השבוע במסגרת 'קבלה לשבוע' אחד בלבד, נקבל על עצמנו להאכיל את בעלי החיים שלנו לפני שאנחנו אוכלים ונהנים. כמו בכל שבוע, נקדיש את הזכויות של הקבלה הטובה שלנו לזכות החטופים והחטופות שישובו כבר הביתה, לזכות חיילי ישראל ולזכות העם שלנו. שבת שלום.