בשבת הקרובה יתקיים באולם בית הכנסת מוריה בפתח תקוה כנס של מפלגת "ימינה". אם שם בית הכנסת מצלצל לכם מוכר, הרי שיש לכך סיבה טובה.
בית הכנסת מוריה בפתח תקוה. צילום: מתן דויטשבית הכנסת מוריה בפתח תקוה. צילום: מתן דויטש
בית הכנסת מוריה בפתח תקוה. צילום: מתן דויטש
(בית הכנסת מוריה בפתח תקוה. צילום: מתן דויטש)
לפני חג החנוכה נאסר על גבאי בית הכנסת לקיים במקום הדלקת נרות של סיעת "הביצועיסטים" והם אף אוימו בביטול ההקצאה על ידי העירייה. כל זאת, כשבמקביל, כנסים של הליכוד ממשיכים להיערך חדשות לבקרים באולמות עירוניים.
בעירייה הסבירו בעבר כי גבאי בית הכנסת לא ידעו על מהות האירוע של הביצועיסטים וכי ישנו הבדל בין כנס של מפלגה ארצית למפלגה מקומית.
אך האם באמת כך הם פני הדברים? במכתב ההתראה שקיבלו הגבאים לאחר היוודע הסיכום בדבר טקס הדלקת הנרות של הביצועיסטים נכתב כי על פי החוזה העמותה מתחייבת "לא לקיים בכנס פעילות פוליטית מפלגתית כלשהי", כשלא מצוין האם מדובר במפלגה מקומית או ארצית.
כמו כן נכתב כי "מכתב בנוגע לפעילות פוליטית במקום נשלח אליכם אף ביום 3.3.15 לאחר שהתקיימו במבנה פריימריס של מפלגת הבית היהודי. בנסיבות אלה בהן התרתם שוב קיום פעילות פוליטית מפלגתית בנכס העירוני שהוקצה לכם הפרתם את החוזה ". על פי דברים אלו ניתן להבין כי העירייה לא מבחינה בין מפלגה מקומית לארצית. כאמור, כל זאת כשבמקביל עם ריבוי מערכות הבחירות בשנה וחצי האחרונות נערכים לעיתים קרובות כנסים של הליכוד בהשתתפות ראש העירייה במבנים עירוניים.
כרזת האירוע של ימינה בבית הכנסתכרזת האירוע של ימינה בבית הכנסת
כרזת האירוע של ימינה בבית הכנסת
(כרזת האירוע של ימינה בבית הכנסת)
לאור השתלשלות האירועים אומר יו"ר סיעת הביצועיסטים אורי אהד: "אנחנו רואים את האמת שחושפת את הסכנה הגדולה בכך שאדם כמו גרינברג עומד בראש העירייה. אדם שעושה בכוח המשרה שימוש לא חוקי לצורך סתימת פיות פוליטית ולאיום על תושבים כדי להשתיק ביקורות וכל קול שונה.
"רק השבוע הוא השתלח בהורים בחטיבת אחד העם באם המושבות. זה רק מוכיח שיש כאן ראש עירייה שהמילה דמוקרטיה לא זרה לו, אלא עושה הכל כדי להשתיק אותה. הוא מנסה לגרום לכל תושב בעיר לחיות בפחד ולדעת שהדעה שלו חייבת להיות זהה לדעתו של גרינברג.
"העירייה טענה שיש הבדל בין אירוע ארצי לאירוע מקומי ואנחנו רואים שאין הבדל מה עוד שמדובר באירוע באותו מקום ובאותה מפלגה. אני מדגיש שאני לא מתנגד לאירוע ואני חושב שהוא חוקי ולגיטימי ואני גם בטוח שמשלמים עליו כמו שאנחנו עשינו, אני רק מציין כי בכך רואים את השימוש הלא חוקי שעושה גרינברג בכוח המשרה".
מלשכת ראש העיר נמסר בתגובה: "הנושא אינו מוכר לגורמי הרשות והוא ייבדק. לצד זאת נדגיש כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים והנחיות הלשכה המשפטים בעירייה, אין מניעה לקיים אירוע פוליטי במקום ציבורי, כל עוד הדבר נעשה בצורה רשמית וגלויה ובכפוף לנהלים ולתשלום שכרוך בכך. מה שלא היה בחנוכה כאשר קבוצה פוליטית ניסתה לקיים אירוע פוליטי במבנה עירוני.
"כזכור, הדבר נעשה במרמה ובהיחבא תוך הסתרת מהות האירוע מגבאי בית הכנסת על ידי שליחת איש קש שיסגור את המקום. כאמור, לאחר בירור הדברים, הגבאים הופתעו ממהות האירוע וביקשו גם הם לבטלו".