אוטובוס אפיקים בראש העין. צילום: באדיבות תושביםאוטובוס אפיקים בראש העין. צילום: באדיבות תושבים
אוטובוס אפיקים בראש העין. צילום: באדיבות תושבים
(אוטובוס אפיקים בראש העין. צילום: באדיבות תושבים)
המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 1,630,960 שקלים על חברת "אפיקים" שירותי תחבורה מתקדמים, בגין שלוש הפרות נפרדות של ההוראות למניעה ולצמצום זיהום אוויר מציי רכב כבד מתקוף חוק אוויר נקי, תשס"ח 2008.
חברת אפיקים פועלת בין השאר גם בפתח תקוה וראש העין ומסיעה אלפי נוסעים מדי יום.
בביקורת שערכו בחברה מפקחי היחידה למניעת זיהום אוויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה נמצא, כי יש ברשות החברה 12 כלי רכב כבדים (אוטובוסים) מתקן יורו 2 – זאת, בניגוד להוראות - ובכך תרמה החברה באופן שיטתי לזיהום האוויר באזורים מאוכלסים.
במועד הביקורת, החברה לא הכשירה את כל 800 נהגיה לנהיגה חסכונית, כנדרש בהוראות. נהיגה נכונה וחסכונית יכולה לחסוך עד 15% מפליטת הזיהום מהאוטובוסים.
בנוסף, למרות המצוין בהוראות, חברת אפיקים לא הגישה למשרד להגנת הסביבה בזמן את הדוח השנתי, הכולל מידע ונתונים מדויקים על מספר כלי הרכב שברשותה לפי תקן יורו; חישוב פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל כלי הרכב בצי; סיכום של פניות הציבור שהתקבלו בנושא עשן; סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית. בעקבות חוסר הדיווח, ניתן לחברה ארכה להגשת הדוח אך למרות זאת, ולמרות ההתראות – החברה הגישה את הדוח באיחור של כשנה.
יתרה מכך, החברה לא העמידה לעיון הציבור את הדוחות השנתיים שלה ולא פרסמה אותם באתר האינטרנט שלה כמתחייב מההוראה. בשל כל הנסיבות, הטיל יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה את העיצום הכספי על החברה.
המשרד להגנת הסביבה ימשיך בפעולות האכיפה וישתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לשמור על בריאות הציבור ועל הסביבה, ולמנוע מפגעים.
מחברת אפיקים נמסר בתגובה: "ההפרות לכאורה בגינת הוטל הקנס בוצעו בשנת 2016, והן תוקנו זה מכבר. חברת אפיקים קיבלה באכזבה את החלטת המשרד בעניין, וזאת לאור טענות מהותיות וטובות העומדות לצידה בעניין זה. החברה מקדישה חשיבות עליונה לנושא איכות הסביבה ולראיה כיום מרביתם המוחלט של האוטובוסים שהחברה מפעילה הם מתקן יורו 5 ומתקן יורו 6. כמו כן, למרות שהדרישה של המשרד להגנת הסביבה היא להדרכת נהגים על נהיגה חסכונית הינה אחת ל-3 שנים, הרי שהחברה הדריכה את נהגיה בנהיגה חסכונית גם בשנת 2018 וגם השנה. מיותר לציין כי כיום הדו"חות הרלבנטיים מפורסמים בציבור ובאתר החברה".