1 צפייה בגלריה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
עיריית פתח תקוה אישרה בישיבת הוועדה המקומית את תכנית המתאר הכוללנית של העיר לשנת היעד 2040, תכנית שתקבע את מגמות התפתחות העיר על כלל מרכיביה עד לשנת 2040.
לאחר 5 שנים של עבודה מדוקדקת וקפדנית, הומלצה בשבוע שעבר ע"י הוועדה המקומית והצוות המקצועי, התכנית הכוללנית של פתח תקוה, וזאת תוגש בהמשך לאישור הוועדה המחוזית.
הגשת התכנית הינה צעד משמעותי ומרגש, וזאת מאחר ואירוע שכזה קורה אחת ל 15-20 שנה. תכנית המתאר הינה מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים לעיר. תכנית זו היא שקובעת את יעדי העיר בתחומי המגורים, המסחר, התחדשות עירונית, תשתיות, תחבורה, סביבה ונוף. התכנית הינה כלי תכנוני לבחון את תכניות הפיתוח של העיר ולוודא שברמה העירונית יש מענה לצרכי כלל הציבור והכל באופן שקוף ומאוזן.
ראש העירייה רמי גרינברג אמר: "זהו יום חגיגי וחשוב לעיר פתח תקוה שהופכת למטרופולין הגדול והעוצמתי בכל האזור, עם גידול משמעותי במספר יחידות הדיור ובמספר התושבים, גידול משמעותי באזורי התעשייה, פיתוח פארקים ושטחים ירוקים וחשיבה על צרכי התושבים והעיר. לאחר עמל של שנים וחשיבה מדוקדקת וקפדנית של הצוות המקצועי נרקמה תכנית איכותית אשר שומרת על עקרונות שימור מורשת העיר, תוך קידום ההתחדשות העירונית, פיתוח ובינוי ובחינת כל ההיבטים הסביבתיים וההשלכות שלהם. התכנית נעשתה תוך שיתוף הציבור, קיום מפגשים וסדנאות עם הציבור ואנשי מקצוע והתבוננות רחבה על כלל הצרכים של העיר. התכנית מטפחת חיבורים משמעותיים הן למרחבים האורבניים המקיפים את העיר והן למרחבים הפתוחים במטרופולין. אנו שואפים לעיר המטפחת איכות חיים גבוהה לתושביה תוך הגנה על סביבתם".
להלן עיקרי התכנית:
תעסוקה, כלכלה עירונית - חיזוק משמעותי של היקף הפעילות העסקית בעיר על ידי הרחבתה ושדרוגה, עידוד של התחדשות עירונית באזורי התעסוקה באמצעות תמריצי זכויות למגרשי הבניה ותוך חיזוק וטיפוח המרחב הציבורי, התשתיות והשירותים. התכנית נותנת כלים למעבר מתעשייה מסורתית לתעסוקה מודרנית, ומאפשרת שימושים למסחר ותעסוקה בהיקף של כ 14,000,000 מ"ר המהווים תוספת של כ 6,000,000 מ"ר לעומת כ 8,000,000 מ"ר קיימים ומאושרים כיום.
יצירת מגוון פתרונות למגורים - התכנית מייצרת מסגרת תכנונית של כ 120,000 יחידות דיור, מהוות תוספת של כ-30,000 יח"ד על כ-90,000 יח"ד קיימות ומאושרות (שטרם נבנו), באמצעות מתן כלים להתחדשות עירונית לצד הקמת שכונות חדשות, זאת תוך התייחסות למגוון פתרונות דיור המעודדים יצירת תמהיל אוכלוסייה מגוון: התחדשות בשכונות המגורים הקיימות - חיזוק ועיבוי מבוקר של שכונות המגורים במגמה לשמור על פעילות עירונית לכל רצף הגילאים ובדגש על חיי הקהילה. ייעול והעצמה של הבניה והפיתוח תוך שמירה על רמת שירותים ותשתיות, להעלאת איכות החיים בעיר.
תחבורה - חתירה לשיפור מערך התחבורה העירוני על ידי שדרוג תשתיות התחבורה בת קיימא, על ידי הקמת מערך תחבורה ציבורית איכותי, טיפוח מערך תנועה של רוכבי אופניים והולכי רגל, במטרה לשפר את הנגישות והזמינות של התחבורה ועל ידי כך גם של מוקדי פעילות העיר.
הרצועה המרכזית - יצירתה של רצועה אינטנסיבית החובקת את העיר ממערב למזרח, על הציר החוצה את המטרופולין. מרחב מגוון ורב שימושים, הכולל אזורי התחדשות עירונית באמצעות פיתוח מועצם המחזק את מרכזיותה של העיר וקשריה עם סביבתה.
מרכז העיר - חיזוק טיפוח והתחדשות של מרכז העיר, תוך שיקום המרכז ההיסטורי, מוקד היווסדה ופעילותה. שימור המאפיינים ההיסטוריים של המרכז ואופיו הייחודי, טיפוח חשיבותו העירונית והפעילות בו.
פארק עירוני - טיפוח וחיזוק הקשר של העיר לפארק על ידי קישורים במרחב הציבורי, רחובות ושדרות, טיפוח תחנות הרכבת סגולה וקריית אריה כשערים תחבורתיים. הקמת דופן אורבנית יעילה ואינטנסיבית לעבר שטחי הפארק.
שלד המרחב הציבורי - הגדרת שלד ראשי רציף והמשכי של מערך הרחובות והשטחים הציבוריים הכולל צירים תנועתיים, שדרות ירוקות, רחובות עירוניים פעילים, גנים, פארקים, כיכרות ורחבות. המרחב הציבורי יטופח כרשת המחברת בין חלקיה השונים של העיר וכן כמרחב אטרקטיבי לשהות ורווחת תושבי העיר.
את התכנית הציג צוות מינהל הנדסה ששקד על התכניות, בהובלת מהנדס העיר איציק אוז'לבו בשיתוף ראש צוות התכנון של התכנית הכוללנית דורון צפריר ממשרד פרחי צפריר אדריכלים.