לבקשתה של עיריית פתח תקוה והעומד בראשה, רמי גרינברג, נערכה לאחרונה בדיקה אשר חשפה מפגעים סביבתיים והפרות על דיני איכות הסביבה המבוצעות ע"י מפעלים באזור התעשייה סגולה. הדו"ח הופק ע"י חברת אטומספיר אשר הקימה את תחנת הניטור ועובד על ידי היועץ הסביבתי צחי פרידמן.
ממצאי הדו"ח מעלים כי במהלך חודש יולי 2019 ארעה חריגה משמעותית מתקני איכות האוויר הקבועים בתקנות אוויר נקי. חריגה זו מהווה הפרה הן של הוראות חוק אוויר נקי והן של הוראת היתר הרעלים של המפעלים. בנוסף, בחינת הממצאים מגלה כי המפעלים לא קיימו את הוראות רישיון המוביל שלהם, לצד הפרת תנאי הרישיון שניתן להם ע"י עיריית פתח תקוה.
גרינברג בהצגת הממצאים | צילום: דוברות עיריית פתח תקוהגרינברג בהצגת הממצאים | צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
גרינברג בהצגת הממצאים | צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
(גרינברג בהצגת הממצאים | צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)
ב-8 וב-30 לחודש יולי נמדדו אירועים שבהם נמצאו חריגות בריכוזי החומר 1,3 בוטדיאן באוויר. על פי הדו"ח מדובר בחומר המוגדר "כחומר מסרטן וודאי לאדם בחשיפה נשימתית". כמו כן, ניתוח האירועים ע"י חברת אטומספיר מלמדים באופן ברור כי מקור החומר הינו ממפעלים הפועלים באזור התעשייה סגולה ולא ממקום אחר.
יודגש כי חריגה מערכי הסביבה מקנה לרגולטור מגוון סמכויות פעולה בנושא ובכלל זה ביטול היתר הפליטה של המפעל המזהם ואף הוצאת צו כנגד פעילותו. לצד מפגעי האוויר, על פי הדו"ח נמצאו 18 חומרים מעל ספי הדיווח אשר גרמו למפגעי ריח. עוד מציין הדו"ח כי באירועים חריגים אלו, שבהם נמדדו ריכוזים גבוהים של החומר המסרטן למעלה משעה, המפעלים לא מסרו דיווח כנדרש למשרד לאיכות הסביבה.
כזכור, ביום ה-24.12.18 ניתנו בהוראת ראש העירייה גרינברג - תנאים נוספים לרישיון העסק של המפעלים העוסקים בפסולת רעילה בפ"ת. בין התנאים נקבע כי על המפעל להחזיר את מערכת הניטור הרציף לשטחו. בנוסף, נקבע כי "החברה תפיק דו"ח חודשי עם נתוני ניטור ותעביר את הדו"ח לאגף לאיכות הסביבה של העירייה באופן שוטף". נכון לעת הזו טרם הועברו הדו"חות לעירייה ובכך המפעל מפר את רישיון העסק שלו.
צילום: דוברות עיריית פתח תקוהצילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
(צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)
בסיכום הדו"ח שהוזמן ע"י העירייה בחודש יולי מודגש כי בוצעה הפרה בתנאי רישיון העסק של המפעל, הפרת חוק אוויר נקי ע"י חריגות חוזרות ונשנות של פליטת חומר מסרטן, הפרה בתנאי הרישיון של מוביל החומרים וכן הפרה של תנאי היתר הרעלים.
עד כה נעשו סך הכל שני סבבי בדיקות איכות אוויר באזור התעשייה סגולה. הסבב הראשון שכלל מס' סבבי משנה נערך מטעמו של המשרד להגנת הסביבה בין דצמבר 2017 למרץ 2018. במסגרת בדיקה זו, נמדדו בסמוך למפעלים ערכים גבוהים של חריגות – פי 10 ויותר מערך הסביבה. בעקבות ממצאי הדו"ח שנעשה במרץ 2018, זימן המשרד להגנת הסביבה את המפעלים לשימוע בשל חשד להפרת הוראות חוק אוויר נקי. בסבב הבדיקות השני שערכה העירייה לאחרונה ביולי 2019, נמצאו, כאמור, חריגות (פי 22 מהתקן) בפליטת החומר המסרטן 1,3 בוטדיאן – בדומה לחומר המסרטן שנמצא בסבב הבדיקות הקודם.
ראש העיר רמי גרינברג התייחס לדו"ח ואמר כי "כפי שהבטחתי, הדו"ח פורסם לאחר החגים אחרי שנלמד לעומק. מדובר בדו"ח המצריך את התערבותו המיידית של הרגולטור כנגד המפעלים. דו"ח זה ישמש אותנו בהמשך הפעילות מול המשרד להגנת הסביבה ובבתי המשפט על מנת שמפגעי האוויר יבואו אל סיומם והמפעלים המזהמים יורחקו אל מחוץ לעיר. אני לא מתכוון להרפות בנושא ואעשה כל שביכולתי כדי שתושבי אם המושבות יזכו לאיכות החיים המגיעה להם".