בימים אלה הוגש תקציב עיריית פתח תקוה למועצת העיר, כשהוא עומד על סכום שיא של כל הזמנים - 1,900,000,057 שקל. או במילים: יותר ממיליארד ותשע מאות מיליון שקלים. להלן הנתונים המלאים על התקציב, כפי שהעבירה העירייה:
תקציב 2019 גדל בכ-72 מיליון שקל לעומת קודמו, כאשר סעיף ההכנסות העצמאיות גדל באמצעות תקציבים שהועברו ממשרדי הממשלה. כך למשל גדל התקציב ממשרד החינוך מ-340 מיליון ל-370 מיליון שקל, ותקציב משרד הרווחה גדל מ-130 מיליון ל-147 מיליון שקל.
בעירייה אומרים כי התייעלות במערכת וצמצומים רבים נעשו בתקציב בכל הקשור להוצאות לטובת עובדי הרשות. הוצאות השכר ירדו מ-42.99% מסך התקציב ל-42.7%, וזאת לפני שבא לידי ביטוי צמצום התקנים, קיימת ירידה של 30% בשעות נוספות לעובדים וירידה נוספת של כ-30% בשעות כוננות.
1 צפייה בגלריה
עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן
עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן
עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן
כמו כן צומצמו תקנים של שישה מנהלי אגפים, דבר הבא לידי ביטוי במבנה הארגוני ובהתייעלות האגפים. כך למשל אוחדו האגפים של רישוי עסקים ושילוט, אגף הרכב ואגף התברואה, אגף אירועים ואגף תרבות, אגף ספריות ואגף לאומנויות פלסטיות, בנוסף אוחדו לכדי אגף אחד שלושה אגפים של המגזר החרדי והדתי .
הוצאות המינהל הכללי ירדו מ-60 מיליון ל-56 מיליון שקל, וצומצמו בכ-50% ההוצאות על השתלמויות ונופשים לעובדים. הועמק התקציב המתייחס לביקורת פנימית - עצמית ונשכרו יועצים חיצוניים לביצוע בקורת פנים וזאת באמצעות מבקרת העירייה.
ועכשיו לנושאים העיקרים שמעניינים אתכם:
סדר וניקיון
הוגדל תקציב ניקיון העיר בכל הפרמטרים, בין היתר תקציב ניקוי הרחובות עלה מ-37 מיליון ל-46 מיליון שקל, הפיקוח התברואתי עלה מ-14.5 מיליון ל-15.200 מיליון שקל, תקציב רכישת האשפתונים עלה מ-450 אלף ל-650 אלף שקל (וזאת לאור העובדה שראש העירייה התחייב להחליף אשפתונים שבורים על חשבון הרשות) ועוד.
תקציב אגף גנים ונוף עלה מ-30 מיליון ל-37 מיליון שקל הכוללים פרט לגינון וטיפוח הנוי גם את אחזקת האגם האקולוגי.
שמירה וביטחון
תקציב השמירה והביטחון עלה מ-18.1 מיליון ל-19.5 מיליון שקל, ובתוך כך עלו תקציב אבטחת מתקני העירייה, תקציב המשמר האזרחי והשיטור העירוני שכמעט הכפיל את תקציבו: מ-420 אלף ל-800 אלף שקל.
תקציב בטיחות בדרכים עלה מ-88 אלף ל-97 אלף שקל.
חינוך
תקציב אגף גני הילדים עלה מ-158 מיליון ל-162 מיליון שקל, חלק ניכר מהעלייה הוא לטובת הוספת סייעות, כמו גם רכישת ציוד ואביזרים. תקציב האגף לחינוך מיוחד עלה מ-19.1 מיליון ל- 20.7 מיליון שקל.
תקציב בתי ספר יסודיים עלה מ-108 מיליון ל-120 מיליון ובתוך כך עלה באופן משמעותי תקציב "בית ספר החופש הגדול" מ-8.3 מיליון ל-12.1מיליון, והוכפל התקציב לפרויקט ניצנים מ-4 מיליון ל-8.4 מיליון.
תקציב השמירה במוסדות החינוך עלה מ-20.3 מיליון ל-21.130 מיליון, לפני התוספת לאבטחה הניידת, והתקציב לקידום נוער עלה מ-6.5 מיליון ל-7 מיליון שקל תוך השקעה בתוספת כוח אדם, פתיחת מרכזים לקידום נוער ועוד.
תקציב אגף נוער וצעירים גדל מ-13 ל-15 מיליון, ובתוך כך הוגדלו התמיכות בתנועות הנוער, הועלה התקציב למרכז הכנה לצה"ל, מתן מלגות לסטודנטים ועוד.
התמיכות בעמותות הספורט עלו מ-5.95 ל-8.566 מיליון שקל, וסך התקציב של אגף הספורט עלה מ-25 ל- 28 מיליון.
רווחה
באגף הרווחה גדל התקציב של שירותים לזקן, שירותים לילד ולנוער, לפרט ולמשפחה מ-48 ל-54.8 מיליון שקל.
התקציב למש"א (אנשים עם מוגבלויות) עלה מ-65 ל-69 מיליון שקל. גם התקציב לשירותי שיקום (מתן סיוע לעיוורים, חירשים) עלה מ-25 ל-29 מיליון, והשירות לנוער (נוער חרדי מנותק, צעירים עולים, בתים חמים לנערות ועוד) עלה מ-6 ל-7.6 מיליון שקל.
רמי גרינברג, ראש העירייה: "ממצב התחלתי של גרעון גדול התייעלנו והצטמצמנו במערכת באופן משמעותי, והוכחנו שאפשר לנהל תקציב מאוזן וראוי המשרת את התושבים. הורדנו מהתושבים את נטל הארנונה והגדלנו תקציבים באמצעות משרדים ממשלתיים דבר שאיפשר לנו להגדיל תקציבים לטובת התושבים בתחומי הניקיון, החינוך, הרווחה, התשתיות, הנוער והספורט. אני מאמין כי התקציב החדש מתאר תמונה טובה של סדרי העדיפויות שלנו ותואם את תכנית העבודה – עשייה למען התושב בכל תחומי החיים".