התפשטות הקורונה נותנת אותותיה גם בעיריית פתח תקוה: לאור הנחיות משרד הבריאות כ-3,000 עובדי עירייה הוצאו לחופשה עד לאחר חג הפסח, כשמספר אגפים אף נסגרו.
(עיריית פתח תקוה. צילום: ריאן)
העירייה הגדירה עד 30% מעובדיה כעובדים חיוניים וזאת על פי הנחיות הרגולטורים. מדובר בכ-1300 עובדים שימשיכו במשרתם בעיקר באגפי שפ"ע, תפעול, הנדסה, פיקוח, רווחה, מוקד עירוני, תברואה, ביטחון, ומספר תחומי ליבה נוספים אשר חיוניים להמשך רציפותה התפקודית של העירייה, הומלצו על ידי משרד הפנים ואושרו על ידי ראש העירייה. חלק מאותם אגפים אף תוגברו לנוכח המצב ועל מנת לתת פתרונות מיטביים לתושבים.
יתר העובדים, כ-3,000 במספר כאמור, הוצאו לחופשה עד לאחר חג הפסח על חשבון ימי חופשתם הצבורה תוך אפשרות להיכנס ליתרה שלילית, כשעובד שיפנה בבקשה לצאת לחל"ת- בקשתו תיבחן באופן פרטני. לאור הנחיות משרד הבריאות ושאר הגופים הממשלתיים, וכתוצאה מההפחתה המשמעותית במספר העובדים, אגפים שעוסקים בתרבות ופנאי, מוסדות חינוך וכדומה נסגרו.
מהעירייה נמסר בנוסף כי "עיריית פתח תקווה מעסיקה את עובדיה על פי הנחיות מרכז השלטון המקומי, משרדי הפנים והאוצר והסכמים שנחתמו על ידי הנ"ל והסתדרות העובדים. יודגש כי ככלל, העירייה ממשיכה לתת מענה לתושבים באמצעות אתר האינטרנט והמוקד העירוני ובאמצעות הצוותים בשטח".