בעקבות ההחלטה על הנצחת בני הזוג בן-ציון וצילה נתניהו, הוריו של ראש הממשלה, בכיכר בשכונת הדר גנים, החליטו חבר המועצה אורי אהד ויתר חברי סיעתו להביא לאישור ועדת השמות את הנצחתם של שמעון פרס, אריאל שרון, והרב אליהו בקשי דורון זכרם לברכה.
פרס ונתניהופרס ונתניהו
פרס ונתניהו
(צילום: עמית שאבי)
בהודעה שהוציאו אהד וחבריו הם ציינו כי יביאו לאישור ועדת השמות את הנצחתם של השלושה, "אשר בפועלם מסמלים את בניית הארץ על מגוון אוכלוסיותיה וגווניה ושלל העשייה הציבורית- רווחה, דת, חינוך, ביטחון וחינוך".
אהד הוסיף למיינט פתח תקוה וטען כי "אני נותן לזוג נתניהו ז"ל את כל הכבוד הראוי להם. בן-ציון תרם רבות, בין היתר לאינציקלופדיה העברית, ולגברת נתניהו היו שורשים בפתח תקוה. הבעיה שלנו זה לא במונצחים אלא בתהליך".
פרופסור בן ציון נתניהו ז"לפרופסור בן ציון נתניהו ז"ל
פרופסור בן ציון נתניהו ז"ל
(צילום: אלכס קולומויסקי)
תסביר.
"הנצחה היא לא מטבע עובר לסוחר. אדם או גוף שמנציחים אותו צריך לייצג ולסמל משהו. אנחנו לא ממעיטים בערכו של כל אדם שהונצח בעיר, אבל אנחנו כן רואים שבעבר עד תחילת הקדנציה הזו, ועדת השמות הייתה יושבת שעות על כל מונצח ומונצחת, ועל האופן שבו יונצח או תונצח. היו יושבים, דנים בודקים את הפעילות, את מה שאותו אחד או אחת תרמו לעיר, וכן איפה ראוי להנציח, אם זה בכיכר, במוסד, ברחוב. אבל בקדנציה האחרונה אנחנו רואים זילות לא של המונצחים חלילה אלא של התהליך".
"אנחנו חושבים שהעיר פתח תקוה חייבת קצת יותר כבוד לתושבים שלה ולדור שאנחנו מגדלים. הכבוד יבוא לידי ביטוי בהליך הנצחה נכון וראוי, של אישים ושל ערכים שמסמלים משהו ולכן החלטנו להביא את השמות האלו".
מלשכת ראש העיר נמסר: "בניגוד לאופן ההתנהלות של הנהלת העיר הקודמת, אשר לא הקדישה את הכבוד הראוי לאנשי העשייה הראויים ולא היה מעניינם נושא ההנצחה, עם כניסתו של ראש העיר רמי גרינברג לתפקיד, הונצחו עשרות אישיים אשר הטביעו חותם על תושבי פתח תקוה ובכלל. הליך ההנצחה נעשה בכפוף לאישור ועדת השמות וההנצחה העירונית ומועצת העיר. בתוך כך, בין האישים החשובים אשר הונצחו בעיר לאחרונה, נמנים חללי נצר אחרון יהדות יוון, ראשי עיריית פ"ת לשעבר דב תבורי ויצחק אוחיון, הרבנית שושנה שרעבי - אשר חיזקה משפחות רבות באזור מחנה יהודה ושערייה, ראשוני שכונת שערייה, קדושי מאורעות תרפ"ט ועוד.
"לצד אלו שהונצחו, ישנם עשרות שיונצחו בקרוב אחרי שאושרו בוועדת השמות והנצחה. כפי שניתן להבין, ישנם חברי מועצה פופוליסטים אשר שלושים שנה נמצאים בתפקידם ולא העבירו שם אחד להנצחה. לעומתם יש מי שבאמת עושה ובאמת מוקיר תודה לאישים שעיצבו את הציבוריות הישראלית ותושבי פ"ת בפרט".