שער ידיעות פתח תקווה ובקעת אונושער ידיעות פתח תקווה ובקעת אונו
שער ידיעות פתח תקוה ובקעת אונו
(מהדורה 20.3.20)