אנשים רבים בישראל עשויים להיות זכאים לתו חניה לנכה, אשר מקנה זכויות בתחום החניה, הנסיעה ותשלום אגרת הרישוי, בהתאם לעמידה בתנאים ספציפיים. היות שההגדרה הבסיסית לזכאות הינה כללית ונוגעת לרבים, מומלץ לכל אדם המוגבל בניידותו לבדוק את אופציית הזכאות, גם עבור רכבים המשמשים אותו אך אינם בבעלותו.
אילו סוגי תו נכה קיימים?
קיימים שלושה סוגי תגי נכה המותאמים למצבים שונים: תג כחול לנכים עם כיסא גלגלים (כולל סימון של כיסא גלגלים), תג לנכים שאינם זקוקים או מרותקים לכיסא הגלגלים (תג עם משולש ירוק) ותג חניה לנכי צה"ל בעל סימון מיוחד של כלנית. למרות שחוק החניה לנכים לא מבחין בין תגים שונים, עדיין לפי סעיף 71א1 בפקודת התעבורה, נכים המרותקים לכיסא גלגלים ובעלי תג ייעודי יוכלו לנסוע בנתיב תח"צ, רק כאשר הנכה נמצא ברכב.
אילוסטרציה. צילום: shutterstockאילוסטרציה. צילום: shutterstock
אילוסטרציה. צילום: shutterstock
(אילוסטרציה. צילום: shutterstock)
מהם הקריטריונים לקבלת התו?
ההגדרה הכללית של אוכלוסיית הזכאים לתו נכה היא אנשים אשר סובלים ממחלה אחת או יותר, שכתוצאה מהן הם מתקשים בהליכה, מרותקים לביתם או שההליכה ותנועות ההליכה מסוכנות לבריאותם.
חשוב לציין, כי לא רק נכים ברגליהם עשויים להיות זכאים לתו נכה, אלא גם עיוורים או ליקויי ראייה, אנשים הלוקים במחלות שונות שאינן דווקא ברגליים, אך מגבילות את תנועותיהם או מסכנות אותם, כאמור, כאשר הם הולכים (ליקויים מזכים יכולים להיות ליקויים נשימתיים, ליקויי כלי דם, ליקויים נוירולוגיים ועוד). כמו כן, נכות האדם ככלל, צריכה להיות לפחות 60% (על פי משרד הבריאות), אולם ניתן לקבל את התו גם ללא הגדרת הנכות, על בסיס מסמכים רפואיים מרופאים מומחים. יש לציין שתנאי הזכאות משתנים עם גיל האדם (לפני או אחרי גיל 67).
כיצד ניתן לממש את הזכות?
הטופס הבסיסי שיש למלא הוא טופס הבקשה לתג הנכה ופטור מאגרת הרישוי. מוגבלי ניידות אשר נבדקו בתחום הניידות לפני גיל 67 יצטרכו לצרף את האישור שקיבלו ממשרד הבריאות. אולם, במידה ואין אישור כזה, יש להגיש מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מומחה או כמה רופאים אשר יעידו על המחלה בה לוקה האדם ועל השפעתה על ניידותו או יכולת התנועה שלו. לצד מסמכים אלו, יש להגיש צילום של ת"ז + ספח, צילום רישיון הרכב ומכתב המציין את מספר או מספרי הרכבים הרלוונטיים. במקרים מסוימים, יידרש אישור ממשרד הביטחון, הרווחה או גופים ממשלתיים אחרים.
לסיכום, עוד דבר חשוב שכדאי להזכיר הוא, שניתן להגיש את הבקשה במספר אופנים, לרבות פנייה מקוונת, או באמצעות דואר ישראל. כמו כן, במידת הצורך ניתן להגיש ערעור על ההחלטה המתקבלת. בכל מקרה, זכרו להגיש מסמכים המפרטים על הקשר בין המחלה\הליקוי לתנועה באופן הבהיר ביותר וכן, חשוב לשמור עותק של כל מסמך רפואי.