כל בעל עסק שמבקש מרואה החשבון שלו חבילת מסמכים שכוללת מסמכים ותצהירים שרואה החשבון צריך לחתום עליהם, ובנוסף דוחות כספיים שהם נדרשים לצורך הגשת בקשת הלוואות בערבות מדינה, הדוחות שנדרשים הם דוחות מבוקרים על ידי מס הכנסה שנתיים אחורה, ובנוסף גם שני דוחות נוספים שהם דוח רווח והפסד לשנה השוטפת הנוכחית, ודוח רווח והפסד לשנה הקודמת.

1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
(צילום: freepik)

רואה החשבון אומר ללקוח "אבל אלה לא דוחות מבוקרים", ואז הלקוח עונה לו "תדפיס את מה שיש במערכת ממילא אלה לא דוחות סגורים, אף אחד לא מסתכל עליהם", אבל כאן טמונה טעות גדולה, לעומת הדוח המבוקר ששם נכנסים בחשבון אצל רואה החשבון כל החישובים המלאים שכוללים נתונים שאינם מוקלדים באופן שוטף, אלא רק התשלומים השוטפים שנוגעים למע"מ, ומה שקורה כאן זה שהדוח המבוקר מציג רווח נאה, ואכן הוא מאפשר ללקוח לקבל הלוואות בערבות מדינה. וזהו תנאי מחייב בבדיקות הלוואות בערבות מדינה להרחבת עסק, או הלוואות לפתיחת עסק חדש שהוא נרכש ומחויב להביא גם הוא דוחות לבחינת הכלכלנים של הגוף המתאם, המנהלים בגוף המתאם של הלוואות בערבות מדינה ושל מנהלי הבנקים שבוחנים את המסמכים שהם מקבלים מהלוואות בערבות מדינה. הבעיה שמתחבאת בדוחות השוטפים ועלולה לפסול את הבקשה של הלוואות בערבות מדינה ולהסתכן בתשובה של חוסר זכאות לקבל הלוואות בערבות מדינה היא חישוב הרווח שעלול להיות מוטעה משתי סיבות עיקריות:
הראשונה: רווח נמוך מידי בגלל אי הקלדת נתון המלאי בדוחות רווח והפסד שמוגשים להלוואות בערבות מדינה
הרווח המוצג בדוחות הכספיים השוטפים עלול להיות נמוך בגלל שאם בעל העסק רכש מלאי גדול במהלך השנה, אז הרווח שלו יהיה נמוך משמעותית באותה השנה, לעומת זאת ספירת מלאי מתבצעת רק פעם אחת בשנה ב31 בדצמבר בסוף כל שנה, וכמו כן הנתון הזה מוקלד אצל רואה החשבון רק לקראת הגשת הדוחות הכספיים הסופיים למס הכנסה. מה שזה גורם שאם הנתון הזה לא מוקלד אז גם אם יש רווח גדול שמאפשר זכאות לקבלת הלוואות בערבות מדינה – לא רואים אותו בפועל!! ואף אחד לא רוצה לנחש את הנקודה הזו, וברגע שהבקשה מגיעה אל אחד מהבודקים של הלוואות בערבות מדינה הוא פוסל את הבקשה. ולכן יש להקפיד ולבדוק את קיומו של הנתון הזה בדוחות הכספיים השוטפים כפי שהגדרנו למעלה.
השנייה: רווח נמוך מידי בגלל אי הקלדת הכנסת לקבל בדוחות רווח והפסד שמוגשים להלוואות בערבות מדינה
בחברות רבות מאוד מבוצעות עבודות ופרויקטים גדולים שהתשלום בגינם מגיע לבעל העסק רק מספר חודשים אחרי ביצוע הפרויקטים או ההזמנות הגדולות, כך שבפועל מבוצעות השקעות גדולות של רכישות חומרים, תשלומי משכורות לעובדים, תשלומי דלק שוטפים, הוצאות קבועות כגון תשלומים להנהלת חשבונות, רכישת ציוד משרדי, ביטוח מקצועי וביטוח למכוניות של העסק, הוצאות של שכירויות של משרדים ומחסנים, תשלומי טלפונים, תקשורת, פרסום ועוד הוצאות קבועות.
כל ההוצאות האלו מוקלדות מידי חודש בחודשו לצורך הגשת דוחות מע"מ קיזוזי תשלומים חשובים למע"מ שבעל העסק וגם הנהלת חשבונות מקפידים לבצע לפי חוק פעם בחודש או פעם בחודשיים כל עסק לגופו של עניין.
לעומת זאת את "ההכנסות לקבל" רושמים רק בסוף שנה, או לקראת הגשת הדוחות למס הכנסה, הדבר הזה יוצר עיוות גדול בדוחות הכספיים ומוצג רווח נמוך שהוא אינו נכון בגלל חוסר רישום, וכך למרות שיש לבעל העסק רווח הוא אינו מוצג, ואז התוצאה היא חמורה מבחינת בעל העסק משום שהוא מקבל את תשובת הלוואות בערבות מדינה והוא תמה כיצד יכול להיות שהוא קיבל תשובה שלילית של "חוסר יכולת החזר", או "מינוף גבוה של העסק".
חישוב הרווח המינימלי שמאפשר קבלת הלוואות בערבות מדינה
ולכן, מומלץ מאוד לבדוק את הרווח המחושב החודשי של העסק, ולהבין את המספרים לפני שמוסרים אותם לעיניים נוספות שיבחנו את בקשות הלוואות בערבות מדינה.
1. יכולת ההחזר - החישוב שכל בעל עסק צריך לעשות הוא כזה: הרווח החודשי פחות החזרי הלוואות חודשיים בכל הבנקים וגופי האשראי החוץ בנקאיים צריך להיות גבוה מסכום של שמונת אלפים שקלים בחודש שיאפשרו מחייה חודשית לבעל העסק, שהרי בעל העסק צריך לממן את הוצאות המחייה החודשיות של ביתו חוץ מאשר לשלם את כלל ההוצאות וההחזרים של ההלוואות בבנקים ובגופים החוץ בנקאיים. הקשר של החישוב הזה לבין שתי הנקודות שהצגנו קודם שהן מורידות את הרווח החודשי הן מהותיות לקבלת הלוואות בערבות מדינה
2. המינוף של העסק – הלוואות בערבות מדינה נדחות בשל מינוף גבוה בגלל שישנו חישוב כללי של הלוואות בערבות מדינה שאומר שסה"כ היחס בין ההלוואות של עסק לבין המחזור החודשי צריך לעמוד על ארבעים עד שישים אחוז בהתאם לסוג העסק. ולכן אם הנתון של הכנסות לקבל לא הוקלד אזי היחס הזה יוצא גבוה וגורם לפסילת הבקשה. ולכן אני ממליץ לכם בחום לבדוק את הנתונים הללו לפני הגשת בקשות הלוואות בערבות מדינה להרחבת עסק, תשלומי הון חוזר רגילם וגם להלוואות בתקופות של משבר, וכמובן בכל הגשת בקשות הלוואות לפתיחת עסק חדש שהוא נרכש ויש לו דוחות כספיים.