פתח תקוה מתחדשת: סכום ההלוואה לשיפוץ בניינים יורחב באופן משמעותי ראש העיר רמי גרינברג יביא לאישור מועצת העיר בכינוסה ב- 25.4, את אישור החוזה עם בנק דיסקונט, לפיו, בהתאם לפקודת העיריות, עיריית פתח תקוה תהיה ערבה להלוואות הדיירים שיבקשו לשפץ את בניין מגוריהם בעזרת המחלקה לתרבות הדיור בעיריית פ"ת.
1 צפייה בגלריה
בניין מגורים לאחר שיפוץ פתח תקוה
בניין מגורים לאחר שיפוץ פתח תקוה
בניין מגורים לאחר שיפוץ פתח תקוה
(צילום: עיריית פתח תקוה)
בתוך כך, הבנק יאפשר להרחיב את סכום ההלוואה השנתי מ-2 מיליון ₪ ל-10 מיליון ₪, מה שיאפשר ליותר בניינים לבצע את השיפוץ המיוחל.
סכום ההלוואה, לכל יחידת דיור, לא יעלה על 50 אלף ₪ (עלייה של כ-20 אלף ₪ לכל הלוואה). במסגרת ההסכם, העירייה תמסור את המלצתה לבנק לצורך מתן ההלוואה לדייר, כנגד כתב התחייבות של הדייר וצ'ק בטחון שימסור לעירייה על גובה ההלוואה.
"מחלקת תרבות הדיור בעיריית פ"ת" מאפשרת לבניינים ישנים אשר אין ביכולתם לצאת לתמ"א מכל סיבה שהיא, להתחיל בהליך של שיפוץ ושיקום המבנה ולסיימו בתוך חודשים ספורים. 
קראו גם:
ראש העיר רמי גרינברג "כפי שניתן לראות כבר היום, הגוף אותו הקמנו "מחלקת תרבות הדיור בעיריית פ"ת" מוכיח את עצמו ויותר תושבים מתעניינים ומתחילים בתהליך. מדובר בגוף חשוב ומשמעותי אשר מאפשר לנו להעמיק את התחדשות העיר. לשם כך גם פעלנו להרחבת מסגרות ההלוואה שינתנו לדיירים, תוך ערבות העירייה. אנחנו נמשיך לפעול בכל דרך אפשרית לשיפור איכות החיים בעיר ולהפיכתה למטרופולין הגדול והחזק ביותר בישראל".