פתח תקוה עוברת לירוק: על פי החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, החל מהיום, 1.1.2020, הבנייה בכל רחבי פתח תקוה תהיה על פי ת"י 5281 לבניה ירוקה.
אתר בנייה. צילום: הרצל יוסףאתר בנייה. צילום: הרצל יוסף
אתר בנייה. צילום: הרצל יוסף
(אתר בנייה. צילום: הרצל יוסף)
בהחלטה זו מצטרפת פתח תקוה לערי פורום ה-15 אשר התחייבו על נקיטת צעדים להפחתת גזי החממה והתמודדות עם שינויי האקלים.
מה זה אומר בעצם? תקן הבניה הירוקה הינו כלי לעידוד בנייה איכותית יותר ומתקדמת יותר אשר תוצאותיה באות לידי ביטוי בחיסכון כלכלי משמעותי ברמת האזרח והמשק, להטבת איכות חיי התושב ובריאותו.
התועלות הכלכליות לתושב באות לידי ביטוי בחיסכון בהוצאות חשמל ומים, בתחזוקת הבניין ובעלויות תפעוליות. התועלות לכלל המשק הן צמצום הביקושים מרשת החשמל, חיסכון בהוצאות ציבוריות לטיפול במפגעים סביבתיים כמו ניהול נגר עילי ומיתון אי החום העירוני וחיסכון בהוצאות ציבוריות בתחום הבריאות מאחר ובניה ירוקה נחשבת בריאה יותר.
ראש העירייה, רמי גרינברג: "לעמידה בתנאים לבנייה ירוקה יש משמעויות גם ברמה הפרטנית של התושב וגם ברמת המשק הארצי והגלובלי. בנייה ירוקה היא בריאה יותר, חסכונית יותר במשאבים ומצמצמת באופן משמעותי את הפגיעה בכדור הארץ. הבנייה הירוקה מתחשבת בשינויי האקלים וחוסכת בעלויות תחזוקה, חשמל ומים".
הדרישה לעמידה בתקן תוטמע בהליך הרישוי של הבקשות שיפתחו החל מ-1.1.2020 בהתאם לטבלה המצורפת, כדלקמן:
  1. תנאי להיתר – פתיחת בקשה במכון התעדה והיקשרות עם מלווה בניה ירוקה.
  2. תנאי לתחילת עבודות – אישור שלב א' של מכון ההתעדה לכך שהמבנה תוכנן באופן שמאפשר לו לעמוד בת"י 5281.
  3. תנאי לתעודת גמר – הגשת אשור שלב ב' ממכון ההתעדה המאשר שהמבנה נבנה בהתאם לתקן.
טבלת התקן הירוק בפתח תקוהטבלת התקן הירוק בפתח תקוה
טבלת התקן הירוק בפתח תקוה
(טבלת התקן הירוק בפתח תקוה)