צילום: דוברות עיריית פתח תקוהצילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
(צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)
נהגים - שימו לב: עיריית פתח תקוה הודיעה כי בקרוב תוגבר האכיפה על עבירות תעבורה קשות, ורכבים שיאותרו כשהם חונים באופן המפריע לתנועה בצורה משמעותית ועוברים עבירות המוגדרות כעבירות קשות המפריעות לזרימת התנועה ו/או מסכנות את חיי הנהגים והולכי הרגל, ייקנסו ויגררו.
ראש העירייה הורה על החמרת הענישה כלפי נהגים המסכנים את חייהם של האחרים ומחנים את רכבם באופן שפוגע בסדר התקין ובבטיחות הנהגים והולכי הרגל, בכל העיר ובמיוחד במרכז העיר.
צילום: דוברות עיריית פתח תקוהצילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
(צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)
כך למשל רכבים שיחנו בחניה כפולה/על מדרכות/יחסמו נתיב תחבורה ציבורית/יחנו בחניית נכים ללא תג מתאים וכדומה יקבלו קנס וייגררו לחניון מסודר. עלות הגרירה לבעל הרכב שרכבו ייגרר יהיה 250 שקלים לחניון ועלות יום אחסון הינה 30 שקלים וזאת בנוסף לעלות הקנס.
ראש העירייה, רמי גרינברג: "לא נאפשר סיכון חיי אדם והפרעה לתנועת הרכבים ותנועת הולכי הרגל. נחמיר את הענישה ונזכיר שוב ושוב לנהגים לשמור על הסדר ולפעול עפ"י החוק והסדרי התנועה. רכב שמסכן את הנהגים ואת הולכי הרגל - ייקנס וייגרר , הוריתי לפקחי האגף לפיקוח רב תכליתי להחמיר בענישה ואני מתריע בפני האנשים ומבקש בכל לשון של בקשה - החנו את הרכב באופן אחראי, זהיר ועפ"י חוק".
צילום: דוברות עיריית פתח תקוהצילום: דוברות עיריית פתח תקוה
צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
(צילום: דוברות עיריית פתח תקוה)