שער ידיעות פתח תקוה 18.10.19שער ידיעות פתח תקוה 18.10.19
שער ידיעות פתח תקוה 18.10.19
(שער ידיעות פתח תקוה 18.10.19)