רמי גרינברג ואיציק ברוורמן. צילומים: גיל לרנר, ריאןרמי גרינברג ואיציק ברוורמן. צילומים: גיל לרנר, ריאן
רמי גרינברג ואיציק ברוורמן. צילומים: גיל לרנר, ריאן
(רמי גרינברג ואיציק ברוורמן. צילומים: גיל לרנר, ריאן)
האם רמי גרינברג יהיה ראש העירייה הבא של פתח־תקוה? סקר שערכו עבורנו מנו גבע ומינה צמח ממכון המחקר "מדגם" בשיתוף iPanel, קובע כי אם היו הבחירות נערכות כעת, גרינברג היה מנצח בסיבוב הראשון - וגם בסיבוב השני, שבו היתרון שלו על ראש העירייה המכהן, איציק ברוורמן, אף מובהק יותר.
בחרנו לשאול את תושבי העיר בעלי זכות ההצבעה ארבע שאלות בסקר:
1. אם הבחירות לראשות עיריית פתח־תקוה היו מתקיימות היום, במי מהמתמודדים הבאים היית בוחר?
2. במידה ואף מועמד לא יזכה בלפחות 40% מהקולות, יתקיים סיבוב שני בין שני המועמדים בעלי רוב הקולות. אם יתקיים סיבוב שני, ובו יתמודדו שני האישים הבאים, עבור מי מהם תצביע?
3. אם הבחירות למועצת העיר פתח־תקוה היו מתקיימות היום, עבור מי מהרשימות הבאות היית מצביע?
4. מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתך לעירייה?
הסקר בוצע בתאריכים 8-11/10/2018, בקרב 500 מרואיינים בעלי זכות בחירה בעיר בגילאי 17 ומעלה. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4%+. ביקשנו לברר לא רק את התוצאות, אלא גם את הפילוח בקרב המצביעים, מבחינת מין, גיל, מידת דתיות ומגזר. אלו התוצאות המעניינות שקיבלנו, יחד עם הניתוח שלהן.
שאלה 1: אם הבחירות היו מתקיימות היום, במי מהמתמודדים הבאים היית בוחר?שאלה 1: אם הבחירות היו מתקיימות היום, במי מהמתמודדים הבאים היית בוחר?
שאלה 1: אם הבחירות היו מתקיימות היום, במי מהמתמודדים הבאים היית בוחר?
(שאלה 1: אם הבחירות היו מתקיימות היום, במי מהמתמודדים הבאים היית בוחר?)
סיבוב ראשון
השאלה הראשונה נגעה לבחירות שיתקיימו ב־30 באוקטובר. עדיין לא ידוע אם יהיה מועמד שישיג את רף 40 האחוזים הנדרש כדי לנצח ולמנוע סיבוב שני, ועל פי הסקר יותר מ־16 אחוז מהנשאלים עדיין מתלבטים, ויכולים לקבוע האם הבחירות האלו יסתיימו בסיבוב אחד או שניים. את התוצאות שקיבלנו בסקר לשאלה הראשונה, ראו בטבלה מספר 1.
מה אפשר ללמוד מהתוצאות האלו? קודם כל, שישנם רק שני מתמודדים משמעותיים על כיסא ראש העירייה בבחירות האלו: גרינברג וברוורמן. כל יתר ארבעת המועמדים יחד מקבלים כ־15% מהקולות בלבד. הפער שבו מוביל גרינברג על ברוורמן הוא 4.4%, בדיוק בטווח טעות הדגימה המירבית.
מה קורה כשבודקים את המגזרים השונים על פי הצבעתם? ישנם מספר נתונים מעניינים שבולטים לעין. במגזר החרדי יש דווקא לברוורמן יתרון מובהק. 43.6% מעדיפים אותו, לעומת רק 26.6% שאומרים כי יצביעו לגרינברג. במגזר המסורתי מוביל גרינברג עם 32.4% לעומת רק 23.5%, שאומרים כי יצביעו לברוורמן. בקרב החילונים יש פער קל לטובת גרינברג, 30.8% יצביעו לו לעומת 29.1% לברוורמן.
נתון מעניין אחר עוסק בגילאי המצביעים. בעוד שבקרב הצעירים (גילאי 17־24), בדרך כלל מצביעי הפעם הראשונה, מוביל ברוורמן בבטחה עם 43.1% מול גרינברג עם 25.5%, הנתונים מתהפכים בשכבת הגיל 35־44. כאן מוביל גרינברג עם 44.3% מהקולות לעומת רק 19.3% לברוורמן.
בקרב העולים נרשם יתרון קל לברוורמן, עם 25.8% שאומרים כי יצביעו עבורו, לעומת 20.5% לגרינברג. גנאדי בורשבסקי זוכה ל־11.5% מקולות העולים בסקר. העולים הם מגזר מעניין כי אחוז ה"טרם החליטו" שלהם גבוה מאוד - 30.5%. קרי, כשליש מהנסקרים טרם החליט למי להצביע. הנתון הזה דומה רק בקרב מגזר אחד נוסף, המבוגרים בני ה־60 ומעלה, שם 33.5% אומרים שטרם החליטו כיצד להצביע.
שאלה 2: במידה ויתקיים סיבוב שני ובו יתמודדו שני האישים הבאים, עבור מי מהם תצביע?שאלה 2: במידה ויתקיים סיבוב שני ובו יתמודדו שני האישים הבאים, עבור מי מהם תצביע?
שאלה 2: במידה ויתקיים סיבוב שני ובו יתמודדו שני האישים הבאים, עבור מי מהם תצביע?
(שאלה 2: במידה ויתקיים סיבוב שני ובו יתמודדו שני האישים הבאים, עבור מי מהם תצביע?)
סיבוב שני
במקרה שבו לא יצליח אף מועמד להשיג את 40 האחוזים הדרושים כדי לנצח, יתקיים סיבוב שני בין שני המועמדים המובילים. לקחנו איפה את שני המובילים בסקר, גרינברג וברוורמן, ושאלנו את הנסקרים כיצד היו מצביעים אם ניתן היה לבחור רק באחד מהם לראשות העיר. התוצאות כאן היו אף יותר חד־משמעיות מאשר בסיבוב הראשון שכלל שישה מועמדים, כפי שניתן לראות בטבלה מספר 2.
למרות שגרינברג עולה כאן ליתרון מובהק למדי של 11.7% על ברוורמן, מספר הבלתי מחליטים הגבוה, כמעט חמישית מהמצביעים, מונע ניצחון חד־משמעי שבו אחד המועמדים עובר את רף 50 האחוזים. אולם אפשר לומר בשלב זה בזהירות שהסיכוי של גרינברג לנצח נראה טוב יותר, במקרה של התמודדות אחד על אחד מול ברוורמן.
מה קורה בקרב המגזרים השונים? יש התחזקות של מגמות שהתקיימו בסקר בסיבוב הראשון. בקרב גילאי 17־24 היתרון של ברוורמן מוחלט, עם 54.2% לעומת 25.9% לגרינברג. אבל בגילאים 35־44 התמונה מתהפכת: 50.8% לגרינברג מול רק 17.7% לברוורמן.
גרינברג שומר על יתרון במגזר החילוני (38.4%) ובמסורתי (44.5%), לעומת 31.4% ו־27.9% לברוורמן, בהתאמה. ברוורמן שומר על ההובלה במגזר הדתי ובחרדי, 36.8% ו־37.9% לעומת 31.4% ו־25.1% לגרינברג, בהתאמה. בקרב העולים, גרינברג מוביל עם 32.1% לעומת 21.9% לברוורמן, כששליש - כאמור - טרם הכריעו בין השניים.
שאלה 3: אם הבחירות למועצת העיר היו מתקיימות היום, עבור מי מהרשימות הבאות היית מצביע?שאלה 3: אם הבחירות למועצת העיר היו מתקיימות היום, עבור מי מהרשימות הבאות היית מצביע?
שאלה 3: אם הבחירות למועצת העיר היו מתקיימות היום, עבור מי מהרשימות הבאות היית מצביע?
(שאלה 3: אם הבחירות למועצת העיר היו מתקיימות היום, עבור מי מהרשימות הבאות היית מצביע?)
הרשימה המנצחת
נעבור מראשות העיר לשאלה המעניינת לא פחות - כיצד מסתמן הרכב המועצה הבא? גם כאן ניתן לראות שיש לרמי גרינברג יתרון ברור, שיאפשר לו, אם ינצח, להקים קואליציה יציבה למדי. התוצאות לשאלה על ההצבעה בפתק השני, מופיעות בטבלה מספר 3.
מעבר לעוצמה שמפגין רמי גרינברג גם בסוגיית המועצה, כאשר רשימתו ראשונה בפער משכנע (לעומת חולשה יחסית של ברוורמן - רק 10.7%, אחרי כהונה שלמה כראש העירייה), נתון מעניין נוסף נוגע לש"ס. הסיעה מקבלת רק 2.1% במדגם, מה שמצטייר ככמעט התרסקות של ש"ס.
מאין מגיעה הקריסה של הסיעה? כנראה בעיקר מעוצמת הבית היהודי, שמקבלת בקרב הציבור הדתי בפתח־תקוה 47.5%, לעומת רק 7.6% מתוכו שאומר כי יצביע לש"ס. בקרב הציבור החרדי, ש"ס מקבלת רק 12.6%, לעומת 59.1% ליהדות התורה. כלומר, שתי המפלגות המגזריות החזקות האלו מנצחות אותה באופן מובהק, כשהיא מרקדת על שתי החתונות וניגפת בשתיהן.
אוריאל בוסו, יו"ר ש"ס בפתח תקוה. צילום: גיל לרנראוריאל בוסו, יו"ר ש"ס בפתח תקוה. צילום: גיל לרנר
אוריאל בוסו, יו"ר ש"ס בפתח תקוה. צילום: גיל לרנר
(אוריאל בוסו, יו"ר ש"ס בפתח תקוה. צילום: גיל לרנר)
ומה קורה עם הציבור החילוני? 17.2% אומרים כי יצביעו לגרינברג, 13.8% לברוורמן ו־13.3% ליש עתיד. במקום הרביעי רשימת הביצועיסטים של אורי אהד עם 7.5% מקולות החילונים. רשימה זו, שזכתה לפרסום רב יחסית וכוללת פוליטיקאים ותיקים ומוכרים בעיר, מקבלת בינתיים 4.6% במדגם הכללי, מה שמציב אותה במקום מדשדש, עדיין, באופן יחסי.
מיהם המגזרים המתלבטים ביותר לגבי הרשימה שיתנו לה את קולם? 31.9% מהמסורתיים, 23.9% מהחילונים, והמגזר שההתלבטות שלו היא הרבה ביותר - 41% מהעולים.
שאלה 3: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתך לעירייה?שאלה 3: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתך לעירייה?
שאלה 3: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתך לעירייה?
(שאלה 3: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתך לעירייה?)
מה הכי חשוב?
ביקשנו לברר - מה צריכים לעשות המועמדים כדי לזכות בקולות של תושבי העיר? כלומר, מהו הנושא שקרוב ללבכם, ובהתאם לו תצביעו בבחירות המקומיות. את התוצאות ניתן לראות בטבלה מספר 4.
הסוגיה הכי חשובה לתושבים, כפי שעולה שוב ושוב גם מכתבות שפורסמו בידיעות פתח־תקוה, היא מראה פניה של העיר. כשליש מהנסקרים אומרים חד־משמעית שזהו הנושא שישפיע במידה הרבה ביותר על הצבעתם בבחירות. כמעט כל המגזרים מעניקים לו את החשיבות הרבה ביותר, להוציא את החרדים שמעניקים את הבכורה דווקא לנושאי דתיים וחילונים - 37.7%. בקרב מבוגרי פתח־תקוה, הנושא הזה אקוטי במיוחד, ולא פחות מ־51.9% מבהירים שניקיון העיר הוא הקריטריון המרכזי להצבעתם.
נושא החינוך חשוב פי שניים לנשים מאשר לגברים: 22.4% מהנשים אמרו שלפיו יצביעו, לעומת רק 11% מהגברים. מה חשוב יותר לגברים? תשלומי עירייה והקשר לתושב ־ 17.4% לעומת רק 12.6% לנשים שנסקרו.