עיריית פתח תקוה פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו במטרה להביא להפסקת לימודיהם של שמונה מתושבי העיר בישיבה התיכונית ברמת גן.
תלמידיםתלמידים
תלמידים
(צילום: shutterstock)

הסיבה לטענת העירייה: רישומם במוסד החינוך ללא אישורה. עורך דינם של התלמידים והוריהם, אילן בומבך, טוען מנגד כי העירייה "מתנהלת בחוסר תום לב".
העירייה עתרה למעשה נגד עיריית רמת גן, מחוז תל אביב במשרד החינוך, הישיבה התיכונית ברמת גן וכן נגד התלמידים באמצעות הוריהם.
העירייה הציגה את נהלי משרד החינוך, לפיהם תלמיד המתגורר בעיר מסויימת חייב לקבל את אישור העירייה בה הוא מתגורר כדי ללמוד בעיר אחרת וכמו כן, בית ספר שמצוי בעיר מסוימת אינו רשאי לקלוט תלמידים המתגוררים בעיר אחרת ללא קבלת אישור אותה עירייה.
קראו גם:
בעיריית פתח תקוה טוענים כי התלמידים המתגוררים בעיר נרשמו ונקלטו ללימודים לשנת הלימודים תשפ"א בישיבת רמת גן וזאת ללא קבלת אישור העירייה לכך, תוך שהישיבה והעומד בראשה מסייעים להפרה זו מבחינתם.
בעירייה ביססו את דבריהם על החלטתו של רמי גרינברג זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד לצמצם את היציאה לערים אחרות, תוך שנקבע כי למעט חריגים בודדים שיאושרו על ידי העירייה לא ניתן ללמוד מחוץ לעיר.
ההחלטה כוונה בעיקר למערכת החינוך הדתית בה הורים מחפשים את המוסד לילדיהם על פי השקפת עולמם כלא תמיד המקום המתאים נמצא בפתח תקוה. זאת בניגוד לאוכלוסיה החילונית, שם תלמידים יוצאים מן העיר לעיתים נדירות. הדיון בבקשת העירייה צפוי להיערך ביום שני הקרוב, לאחר ראש השנה.
עורך דינם של התלמידים והוריהם, אילן בומבך אמר מנגד כי "העירייה מתנהלת בחוסר תום לב. מצד אחד היא דורשת לאכוף נוהל של משרד החינוך, לפיו יש לקבל את אישורה לפני רישום למקומות לימוד מחוץ לשטח המוניציפלי שלה.
אולם, באותה נשימה, היא לא גילתה לבית המשפט שהיא עצמה פעלה בניגוד לאותו נוהל, כשקלטה 30 תלמידים המתגוררים ברמת גן, מבלי שאפילו פנתה או קיבלה אישור לכך. העירייה השתהתה בהגשת העתירה והיא מבקשת להביא למצב אבסורדי שבו תלמידים שהחלו את לימודיהם, הכירו את מוריהם, ונקשרו לחבריהם לספסל הלימודים, יידרשו להפסיק את לימודיהם. מדובר בעתירה שהסעד המבוקש בה הוא "צו עשה" חריג.
הורי התלמידים הבהירו לעירייה, בטרם החלה שנת הלימודים, כי מוסדות הלימוד אליהם שובצו ילדיהם בפתח תקווה (לאחר אי קבלת אישור ללימודי חוץ על ידי העירייה) אינם נותנים מענה חינוכי ראוי והולם לבניהם, כך שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם אורח חייהם והשקפת עולמם. יצוין, שמזה שנים רבות ניתנה האפשרות לתושבי העיר ללמוד בישיבות הממוקמות ברשויות מקומיות אחרות אשר אינן עיר מגוריהם.
נוהג זה היה מקובל ברשויות רבות, ובהן גם בעיריית פתח תקוה. מכאן, לא ברור מדוע עיריית פתח תקווה, נקטה מדיניות מפלה תוך פגיעה אנושה בזכויותיהם הבסיסיות של התלמידים.
העירייה טענה בעתירה, כי השיקולים שלא להיעתר לדרישת ההורים לרשום את ילדיהם לישיבת רמת גן, נובעים "משינוי מדיניות" שהחל בשנתיים האחרונות, מאז היבחרו של ראש העיר הנוכחי. עם זאת, העירייה לא הציגה נהלים ברורים המעגנים את נסיבות שינוי המדיניות הנטען ביחס לשנים קודמות; מי הגורמים שלקחו חלק באותה החלטה לשנות את המדיניות ולהתעלם מכך שלאורך שנים נהלי משרד החינוך לא נאכפו; העירייה לא ציינה בעתירה אם נערך דיון מעמיק בסוגיה האמורה בעירייה או באחת מוועדותיה; העירייה לא הציגה נתונים או נהלים שמבהירים כיצד היא קובעת את כמות המכסות השנתית ללימודי חוץ, ומדוע מכסה זו פחתה משמעותית ביחס לשנים קודמות".
לעדכונים נוספים היכנסו לחדשות פתח תקוה