אושר במועצת העיר: שינוי חוק העזר העירוני אשר יחייב גננים פרטיים לרכז את הגזם בתוך שקיות.
(גזם | צילום המחשה: עיריית חולון)
ראש העיר רמי גרינברג וסגן ראש העיר צדוק בן משה העלו לסדר יומה של מועצת העיר שהתכנסה הערב (28.6) הצעה לשינוי חוק העזר העירוני לפינוי אשפה, פסולת וזבל. על פי ההצעה שאושרה ברוב קולות, יחויבו הגננים הפרטיים (או בעלי הנכס) לאסוף את הגזם בתוך שקית ולא כמערום על המדרכה כפי שקורה היום.
על פי חוק העזר לפתח תקוה הקיים היום (פינוי אשפה, פסולת וזבל), תש"ס, 2000 לפי סעיף 11ב' – הוצאת פסולת גינה ופינויה: "בעל נכס יוציא פסולת גינה מתוך נכסו אל המקומות שיקבע המפקח מעת לעת, בימים ובמועדים שיקבע." נכון להיום, במסגרת הגדרת "פסולת גינה" אין התייחסות בחוק העזר על אופן פינוי הגזם. ועל כן, כאמור, מטרת ההצעה היא לשנות את חוק העזר העירוני ולחייב את הגננים הפרטיים שעובדים ברחבי העיר לזרוק גזם רק בשקיות קשורות ולא כערמה על המדרכה. נציין בהקשר זה כי כיום קבלני העירייה מחוייבים על פי חוזה לפנות את הגזם בשקיות קשורות.
אחד היתרונות החשובים בהצעה זו הינה שכסיחת הדשא/ עלים לא תפוזר עם הרוח ותלכלך את הרחוב ואף תסתום את הקולטנים.
בנוסף, יושם דגש ואכיפה בגין השלכת גזם/ עלים בפח הירוק ואף מוצע לקבוע את סוג השקית שתהיה מתכלה.
ראש העיר רמי גרינברג "במסגרת מכלול התכניות שאנחנו מקדמים לשיפור נראות המרחב הציבורי בעיר, העלנו הצעה אשר מטרתה למנוע מערומי גזם על המדרכות. מערומים אלו מכערים את פני העיר ובעיקר פוגעים בניידות של הולכי הרגל על המדרכה. ניקיון העיר נמצא בסדר העדיפויות העירוני ומלבד תקנות אנחנו מקדמים הרבה מאוד יוזמות עירוניות אשר מטרתן להיטיב עם הסביבה, לשפר את נראות פני העיר וכמובן להעלות את איכות החיים של תושבי פתח תקוה".
סגן ראש העיר וראש מינהל שפ"ע, צדוק בן משה: "הפתרון הטוב ביותר לנושא הניקיון הוא שלא ילכלכו. אני מאמין שהתושבים והגננים יכולים לעבוד נקי ולהפסיק להוציא גזם בתפזורת לרחוב. זה כשלעצמו יתרום בצורה משמעותית לניקיון העיר".