שוב אירוע על רקע אורך הלבוש בפתח תקוה: תלמידת כיתה ז' במוסד חינוכי בעיר לא הורשתה להיכנס לבית הספר, לטענתה הסיבה הייתה אורך חצאיתה.
נערה עם חצאיתנערה עם חצאית
נערה עם חצאית
(צילום המחשה: pixabay)
על פי הדיווחים התלמידה הגיעה לבית הספר עם הצהרת בריאות כבכל בוקר, אך צוות המוסד העיר לה על אורך החצאית שלבשה ולא התיר לה להיכנס. לאחר דין ודברים בין האם לבין הצוות החינוכי במוסד, החזירה האם את ביתה לביתם.
כזכור, זהו המקרה השני שגורם לסערת רוחות בפתח תקוה לאחר שלפני מספר שבועות הושארה תלמידת בית ספר יסודי בחולצה ותחתונים, ובשבועיים האחרונים נפוצה במוסדות שונים בארץ "מחאת המכנסונים" שבה דרשו תלמידות שיותר להן ללבוש מכנסיים קצרים לבית הספר, כפי שמותר לבנים.
ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "סוגיית קוד הלבוש מצויה בסמכות ואחריות בתי הספר. המשרד סומך על המנהלים שהם פועלים על פי מיטב שיקול הדעת החינוכי. עם זאת במשרד מוסיפים, כי בעת גיבוש התקנון קבע המשרד כי יש לשמור על שני עקרונות מנחים, שותפות של ההורים והתלמידים בגיבוש הנהלים ושמירה על שיוויוניות כך שקוד הלבוש יוחל באופן שווה על אוכלוסיית התלמידים והתלמידות כאחד".
מלשכת דובר העירייה נמסר: "בהמשך לבירור שנעשה בנושא מול הנהלת בית הספר עולה כי בניגוד לנטען, החצאית שבה הייתה לבושה התלמידה אינה הולמת ואינה עומדת בתקנון בית הספר. כמו כן, לדברי המנהלת התלמידה לא הגיעה קודם לכן עם חצאית דומה. בהתאם לכך, צוות ההוראה נהג ברגישות ובשיקול דעת והוצע לאם התלמידה שורה של פתרונות תחלפיים אשר יעמדו בתקנון הלבוש שברור ונהיר לכל.
האם סירבה שבית הספר יספק חצאית חליפית וכן גם לא לקחת את הילדה הביתה להחלפת החצאית או לאשר לה לצאת לבד. בהקשר זה נציין כי מדובר בתלמידה בכיתה ז'. בית הספר החליט שהתלמידה תהיה בספריית בית הספר ותקבל פעילות בהתאם. בית הספר לא קיבל את דרישת האם להתעלם מהתקנון החינוכי ומנסיבות הלבוש ולאפשר לתלמידה להיכנס ללמוד כרגיל. לא נסתר מעינינו האווירה הציבורית סביב קוד הלבוש בבתי הספר, אך לצד זאת, אנו והפיקוח, מגבים את המנהלת והצוות החינוכי בעמידה על ערכי בית הספר".