האם המעביד יכול לכפות עליי יציאה לחל"ת?
התשובה היא לא. הוצאה לחל"ת חייבת להיעשות רק על בסיס הסכמה משותפת של המעסיק והעובד.
האם אקבל משכורת במהלך תקופת החל"ת?
לא. במהלך תקופת החל"ת מקומות העבודה לא משלמים לעובדים משכורות. מאידך, ימי החופשה של תקופת החל"ת אינם מנוכים ממכסת ימי העבודה השנתית הצבורים לזכות העובדים.
האם במהלך החל"ת אני יכול להמשיך להשתמש ברכב ו/או בטלפון שניתן לי על ידי מקום העבודה?
עקרונית, כל ההטבות אשר ניתנו לעובד ממקום העבודה, לרבות רכב ו/או טלפון נייד – מושהות. למרות זאת, ניתן לקבוע באמצעות הסכם קיבוצי או באמצעות הסכם אישי שעובד יוכל להמשיך לקבל את ההטבות – בתנאים כאלה ואחרים שיוסכמו על ידי שני הצדדים בהסכם חתום.
1 צפייה בגלריה
משרד עורכי דין לוין עיני
משרד עורכי דין לוין עיני
משרד עורכי דין לוין עיני
(צילום: יח"צ)
האם אני זכאי לקבל דמי אבטלה עבור תקופת החל"ת?
כן, אבל רק אם תקופת החל"ת נמשכה 30 יום לפחות. במקרה שתקופת החל"ת ארוכה מ-30 יום, תהיה זכאי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה כולה.
האם בתקופת החל"ת אהיה זכאי לקבל דמי ימי חופשה והבראה?
לא.מסביר ואומר עורך דין דיני עבודה ברמת גן עומרי עיני, יציאה לחל"ת מקפיאה את כלל יחסי העבודה בין מקום העבודה לעובד, ולכן כלל ההפרשות לרבות תשלום בעבור ימי חופשה או תשלום דמי הבראה – מוקפאות. חופשה ללא תשלום אינה צוברת ותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה. לצורך הדוגמה: אם עובד שוהה בחל"ת בחודשים יולי-אוגוסט, שבהם ניתנים דמי ההבראה – המעסיק אינו נדרש לשלם לו במועד זה את דמי ההבראה, לרבות עבור התקופה שבה כן עבד. למרות זאת – העובד יהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה עבור התקופה שכן עבד – עם חזרתו לעבודה. אם העובד פוטר או התפטר במהלך החל"ת – המעסיק יידרש לשלם לו את יתרת דמי ההבראה עם סיום יחסי העבודה.
מה לגבי הפרשות המעסיק למוסד לביטוח לאומי?
במקרה של חופשה ללא תשלום שנמשכת למעלה מ-30 יום, על המעסיק לשלם עבור עובדיו את תשלומי הביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים או עד שישובו לעבוד – על פי התאריך המוקדם מבין השניים.
האם הזכויות הפנסיוניות שמגיעות לי נשמרות?
בהחלט. במהלך תקופת החל"ת ועד מועד החזרה למקום העבודה או למציאת מקום עבודה אחר, הזכויות הפנסיוניות של העובד לא נפגעות בשל הפסקת ההפרשות עם הפסקת העבודה. ניתן לשמור על הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפרשה עצמאית לקרן הפנסיה.
האם ניתן להאריך את תקופת החל"ת?
ניתן להאריך את תקופת החל"ת אך ורק אם הדבר מקובל על שני הצדדים ומוסכם על ידם. במקרה שמעסיק כופה על עובד חל"ת לזמן בלתי מוגבל – ייחשב הדבר כפיטורים והעובד יהיה זכאי לקבל את כל זכויותיו כאילו פוטר.
האם הוצאה לחל"ת נחשבת כהרעה בתנאי העבודה?
בהחלט. עובד שנכפתה עליו חופשה ללא תשלום דינו כעובד אשר תנאי העבודה שלו הורעו, ולכן הוא רשאי להתפטר ולקבל את מלוא זכויותיו של מפוטר, היינו – את מלוא פיצויי הפיטורין (בהתאם לדיני פיצויי הפיטורין).
המאמר נכתב באדיבות משרד עורכי הדין לוין-עיני, המתמחה בתחום דיני העבודה.
* המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.
* אין לראות באמור לעיל ייעוץ אישי או המלצה. לקבלת מידע נוסף אודות המקרה האישי שלך – מומלץ לפנות למשרדנו ולקבל ייעוץ משפטי מדויק.